Djurgårdsbladet

Vår medlemstidning

Djurgårdsbladet, som utkommit i mer än ett halvt sekel, är hembygdsföreningens medlemstidning. Tidningen trycks i 700 exemplar och ges ut fyra gånger om året. Läsarna, som både är organisationer och privatpersoner, återfinns i Sverige och utomlands.

Varje nummer innehåller inbjudan till medlemsträffar och aktiviteter, föreningens yttranden i planärenden som rör Djurgården, intervjuer med Djurgårdspersonligheter och artiklar om evenemang och företeelser på Djurgården.

Förslag till material i tidningen skickas till djurgardsbladet@outlook.com. Material publiceras i mån av utrymme och redaktionen förbehåller sig rätten att redigera i text och välja bilder.

Annonser

Förfrågan om annonsutrymme görs till djurgardsbladet@outlook.com.

Material som strider mot hembygdsföreningens kärnvärden och värderingsgrund publiceras ej.

Hur får jag Djurgårdsbladet?

Här kan du läsa tidigare utgivna nummer.

Som medlem i föreningen får du Djurgårdsbladet i brevlådan.

Följ Djurgårdsbladet på Facebook!