Materiallämning

Deadlines till Djurgårdsbladet

31/12  Deadline för material till kommande års första nummer;
             Vårnumret; som når läsarna i början av februari.
1/3       Deadline för årets andra nummer;
             Sommarnumret; som når läsarna första veckan av april.
31/8    Deadline för årets tredje nummer;
             Höstnumret; som når läsarna i början av oktober.
22/10  Deadline för årets fjärde nummer;
              Vinternumret; som når läsarna två veckor före Lucia.
 
Material (text i word och högupplösta bilder i 300 dpi) mailas till djurgardsbladet@outlook.com.
 
Material publiceras i mån av utrymme och redaktionen förbehåller sig rätten att redigera i texten och välja bilder.