Aktiviteter

Våra guidade vandringar och andra aktiviteter

Hembygdsföreningen ordnar flera aktiviteter inför varje årstid, bland annat föreläsningar, informationsträffar om planer på Djurgården, vandringar i Djurgårdsnatur och i kulturhistoriska miljöer och besök i historiska hus som annars inte är öppna för allmänheten.

Du får inbjudan till alla aktiviteter i Djurgårdsbladet.

Om du är medlem i föreningen kommer varje nytt nummer av Djurgårdsbladet i brevlådan. Tidningen finns också på Skrotens Deli, Djurgårdsslätten 86 (mittemot Skansen).

Vad vi gjort tidigare kan du se i spalten till höger, under ”Tidigare aktiviteter”.