Aktiviteter

Guidningar och träffar för våra medlemmar

Hembygdsföreningen ordnar flera medlemsaktiviteter inför varje årstid. Det är vandringar i Djurgårdsnatur och kulturhistoriska miljöer, besök i historiska hus som annars inte är öppna för allmänheten, föreläsningar med mera.

Du får inbjudan till årstidens träffar och aktiviteter i Djurgårdsbladet.

Vad vi gjort tidigare kan du se i spalten till höger, under ”Tidigare aktiviteter”.