Om oss

Djurgårdens hembygdsförening (DHF), bildades 1947 inför hotet om en trafikled tvärsöver Södra Djurgården. Prins Eugen var en av dem som startade föreningen.

Djurgårdens särart i Stockholm som naturområde är tack vare det månghundraåriga skydd området hade som kunglig jaktmark. Det staket som Karl XI lät sätta upp, ”Djurgårdshägnet”, sträckte sig runt hela jaktmarken på Södra och Norra Djurgården och syftade till att hålla viltet kvar i området och tjuvskyttar ute, men har också haft som resultat att områdets många olika landskapstyper och rika bredd av biotoper finns kvar.

I området finns också en mångfald kulturhistoriska hus och miljöer. Här finns båtsmanshus från 1749 då varvsverksamheten präglade Södra Djurgården, Karl XI:s fiskarstuga byggd 1696 på Norra Djurgården, eken som Bellman satt och spelade under på Hasselbacken och en mängd större villor från 1800-talet då Djurgården blev sommarresidens för förmögna stockholmare som längtade bort från den smutsiga stenstaden.

Stockholmarna behöver mer än någonsin sin gröna lunga. Och inte bara stockholmarna, utan också besökare från andra delar av landet och utländska turister njuter av den vackra naturen och inspireras av de gamla, historiska miljöerna.

Allt detta vill vi ska bevaras till framtida generationer.

Därför verkar vi för att värna och vårda Djurgårdens kulturhistoriska miljöer och naturvärden.

Marken, som ligger vid Stockholms innerstad, är attraktiv för exploatörer. Trots att området skyddas av Miljöbalken och klassningen som riksintresse, förekommer varje år flera exploateringsförsök som kan skada Djurgårdens kulturhistoriska miljöer och naturvärden.

Djurgårdens hembygdsförening är remissinstans för planer och utveckling på Djurgården och hanterar ett antal remissärenden varje år. Våra yttranden återfinns under ”Planärenden”.

Du kan stödja vår verksamhet genom att bli medlem.

Kung Carl XVI Gustaf är hembygdsföreningens höge beskyddare.

Klassat som ”riksintresse för kulturmiljövården”: hela Södra Djurgården och Norra Djurgården (Institutionsbältet, Gasverket och kvarteret Abessinien i Hjorthagen) samt områdets front mot vattenrummen, dvs inloppet till staden, Djurgårdsbrunnsviken med Djurgårdskanalen, Värtan och Brunnsviken. På Djurgården finns lagskyddade fornlämningar och ett stort antal byggnader, skyddade som byggnadsminnen eller av byggnadsminnesklass.

I hembygdsföreningens stadgar kan du bland annat läsa om våra kärnvärden och vår värdegrund.

Sånglärka på Ladugårdsgärde. Tack vare bland andra hembygdsföeningens och Förbundet för Ekoparkens arbete att bevara sånglärkorna på Ladugårdsgärde, kommer inte den stora musikfestivalen Lollapalooza äga rum 2024. Istället görs en utvärdering av hur Ladugårdsgärdes djurliv påverkas av festivalen.