Medlemskap

Medlem i Djurgårdens hembygdsförening

Djurgårdens hembygdsförening är en ideell förening som verkar för att värna och vårda Djurgårdens kulturhistoriska miljöer och naturvärden som del av Kungliga nationalstadsparken.

Omsorgen om Djurgården

Det är medlemmarna som utgör vår styrka. Vi är politiskt och religiöst obundna. Det som förenar oss är omsorgen om och engagemanget i Djurgården som stadens gröna lunga och kulturhistoriskt landskap.

Stöd vårt arbete med ditt medlemskap!

  • Enskild person, 300 kr/år.
  • Sammanboende på samma adress, 350 kr/år.
  • Stödjande företag och organisationer, 1000 kr/år.

Betala till plusgirokonto 35 19 91-5 eller Swish 123 238 4048. Glöm inte att ange ditt namn och tfn i inbetalningen.

Obs! Om du är ny medlem, eller har ändrat din adress, maila din aktuella postadress till djurgardsbladet@outlook.com, så att brevbäraren hittar till din brevlåda när Djurgårdsbladet kommer.

Du får information om aktuella byggplaner

Som medlem får du Djurgårdsbladet inför varje ny årstid. Den ger dig information om aktuella planärenden och remissyttranden, historiska texter och intervjuer med samtidens Djurgårdspersoner.

Du får inbjudan till guidningar

I tidningen får du också inbjudan till våra medlemsaktiviteter, bland annat besök i historiska Djurgårdshus som annars är stängda för allmänheten, föreläsningar,  naturvandringar,  informationsmöten om aktuella byggplaner på Djurgården och besök i Djurgårdens kulturhistoriska miljöer.

Rabatt på privatannonser

Du får 20 procents rabatt på privatannonser i Djurgårdsbladet.

Flera böcker ingår i våra erbjudanden med rabatt, bland andra den vackert utformade Ovanliga matsvampar och Why Cities Need Large Parks, en välgjord och omfattande ”bibel” om världens stora stadsparker.

Medlemsavgift:

  • Enskild person, 300 kr/år.
  • Sammanboende på samma adress, 350 kr/år.
  • Stödjande företag och organisationer, 1000 kr/år.

Betala till plusgirokonto 35 19 91-5 eller Swish 123 238 4048. Glöm inte att ange ditt namn och tfn i inbetalningen.

Obs! Om du är ny medlem, eller har ändrat din adress, maila din aktuella postadress till djurgardsbladet@outlook.com, så att brevbäraren hittar till din brevlåda när Djurgårdsbladet kommer.

Du är varmt välkommen som medlem!