Medlemskap

Medlem i Djurgårdens hembygdsförening

Djurgårdens hembygdsförening är en ideell förening som verkar för att värna och vårda Djurgårdens kulturhistoriska miljöer och naturvärden som del av Kungliga nationalstadsparken.

Omsorgen om Djurgården.

Det är medlemmarna som utgör vår styrka. Vi är politiskt och religiöst obundna. Det som förenar oss är omsorgen om och engagemanget i Djurgården som stadens gröna lunga och kulturhistoriskt landskap.

Stöd vårt arbete med ditt medlemskap!

Medlemstidningen ”Djurgårdsbladet” kommer i din brevlåda inför varje ny årstid. Den ger dig information om aktuella planärenden och remissyttranden, historiska texter, intervjuer med tongivande Djurgårdspersoner.

Du får inbjudan till våra medlemsaktiviteter, bland annat naturvandringar på Djurgården, guidningar i kulturhistoriska miljöer, föreläsningar eller besök i historiska Djurgårdshus som annars är stängda för allmänheten.

Som medlem kan du köpa boken Why Cities Need Large Parks (red. Richard Murray, Medströms Förlag) med rabatt. En vacker bibel om världens stora stadsparker!

Du får också 20 procents rabatt på privatannonser i Djurgårdsbladet.

Medlemsavgift

  • Enskild person, 300 kr/år.
  • Sammanboende på samma adress, 350 kr/år.
  • Stödjande företag och organisationer, 1000 kr/år.

Betala till plusgirokonto 35 19 91-5 eller Swish 123 238 4048. Glöm inte att ange ditt namn och tfn i inbetalningen.

Om du är ny medlem, eller har ändrat din postadress, maila din aktuella adress till barbro.fernvall@outlook.com.

Du är varmt välkommen som medlem!