Kontakt

Välkommen att höra av dig!

Postadress: Djurgårdens hembygdsförening, Östra Varvsgatan 1 A, 115 21 Stockholm.

Ordförande: Carl-Fredrik Paléus, carlfredrik.paleus@gmail.com

Vice ordförande: Catherine Engellau, catherine.engellau@dnv.se

Press: redaktion.dhf@gmail.com

Medlemsregisteransvarig: Barbro Fernvall, barbro.fernvall@outlook.com

Hemsidan: webb.dhf@gmail.com

Djurgårdsbladet: djurgardsbladet@outlook.com

Vi hörs!