Händer i vår!

Nya numret kommer till dig i mitten av februari i din brevlåda. Om du är medlem, förstås 🙂

Bli medlem och få Djurgårdsbladet i brevlådan!

Publicerat i Djurgårdsbladet

Byggplaner på Djurgården

Du hittar aktuella byggplaner och exploatering av Djurgården under ”Planärenden” i menyn ovanför.

Publicerat i Plan- och byggfrågor

Stugan i Djurgårdsstaden, 21 feb 2024.

Den 22a februari samlades en grupp på 16 personer för att botanisera i stugans konst- och arkivskatter. Ciceron var Göran Söderström, docent i konstvetenskap.
Stugans arkivmaterial och konstsamling är ett intressant underlag för en
beskrivning av ett Djurgården omkring sekelskiftet som Göran skickligt lotsade oss igenom.

I förgrunden ett grafiskt blad från Stockholmsmässan 1897,
Göran Söderström berättar.
Bild av Eva Gernandt Waldekranz
Publicerat i Tidigare aktiviteter

Brutalt väsensskilt utseende

är en av de delar i den ändrade planen för Hasselbacken som Djurgårdens hembygdsförening kritiserar i sitt aktuella samrådsyttrande.

I den förändrade planen har hänsyn tagits till många av de kommentarer som hembygdsföreningen och andra organisationer lämnade på förra planförslaget. Bland annat har Bellmanseken fått en bättre chans att överleva då närliggande byggnad och lokaler flyttats något. Dessutom har de nya byggnadernas höjd sänkts och trädgården/parken får behålla fler träd.

Men de nya, runda byggnaderna som kallas paviljonger och ska rymma hotellgäster kommer ha ett väsensskilt utseende jämfört med de historiska paviljonger som legat där förut. Modern arkitektur i all ära, men på denna plats kommer den historiska miljön brutalt domineras av de oljecisternliknande nya byggnaderna.

”Nya Moriska paviljongen”.

Läs mer i hembygdsföreningens yttrande.

Publicerat i Plan- och byggfrågor

Djurgården i vinterskrud

I mitten av januari drog snöovädret fram, här utanför entrén till restaurang Blå Porten.

Foto av Maj Rundberg

Mitt i snön står skulpturen ”Standing man” skapad av den engelska konstnären Sean Henry.

Foto av Maj Rundberg
Publicerat i Betraktelser