Isbergs akvareller

Visningen 16/1 i föreningens stuga av Fredrik Isbergs Djurgårdsakvareller från 1800-talet var både välbesökt och uppskattad. (På bilden några av alla deltagare: Cecilia Hagen, Adrienne Florman, Göran Söderström och…vår saknade Margareta Cramér var också med i porträttet på bordet.)

Publicerat i Föreningsinternt

Guidning Segelskutor 2023

Publicerat i Händelser, Historiskt perspektiv

Stöd oss!

Remissinstans för planärenden på Djurgården

Djurgårdens hembygdsförening är en ideell föreningen som verkar för att värna och vårda kulturhistoriska miljöer och naturvärden på Djurgården, som del av Kungliga nationalstadsparken.

Vi är remissinstans för planärenden på Djurgården och har yttranderätt i exploateringsärenden.

Du kan enkelt stödja oss genom att bli medlem.

Är du redan medlem? Glöm inte att betala årsavgiften.

Gör så här

Betala 300 kr/enskild medlem eller 350 kr/flera sammanboende till pg 35 19 91-5 eller Swish 123 238 4048. Obs – ange ditt namn + tfn i betalningen. 

Är du ny medlem? Gör som ovan och maila dessutom din postadress till barbro.fernvall@outlook.com.

På Luciafirandet i gamla Djurgårdskyrkan och andra populära event har medlemmar företräde.

Publicerat i Föreningsinternt

Charlotte Gyllenhammar på Waldemarsudde

I november öppnade Charlotte Gyllenhammars stora utställning på Waldemarsudde. Vi kommer skriva mer om den i vårnumret av Djurgårdsbladet, som kommer i din brevlåda 10 februari.

Charlotte Gyllenhammars ”jättebebis” i parken vid Waldemarsudde. FOTO K LAGER.

Publicerat i Händelser