Årsmöte i Djurgårdens hembygdsförening

Välkommen till årsmötet

I maj varje år, ungefär när näktergalen sjunger och syrenerna blommar, samlas föreningen för årsmöte. I samband med årsmötet, håller ofta en inbjuden gäst ett föredrag. Efteråt intar vi en supé tillsammans.

Kallelse till årsmöte publiceras i Djurgårdsbladet.

Varje medlemskap, enskilt eller sammanboende, äger en röst på årsmötet. Stödjande medlemskap för organisationer o dyl äger inte rösträtt.

Årsmötet är naturligtvis gratis men vi tar ut ett självkostnadspris för supé och dryck. I Djurgårdsbladet kan du läsa hur du anmäler dig till supén.

2023 års årsmöte äger rum den XX maj , i Xxx . (Information kommer att anges här). Glöm inte betala årsavgiften för medlemskapet i år!

Årsmöteshandlingar

2016-2019

> Årsmötesprotokoll 2019

> Årsmötesprotokoll 2018

> Årsmötesprotokoll 2017

> Verksamhetsberättelse 2016

> Ekonomisk redovisning 2016

> Dagordning årsmöte 2017

2015-2016

> Årsmötesprotokoll 2016

> Årsmoteshandlingar 2015-2016