Årsmöte i Djurgårdens hembygdsförening

Välkommen till årsmötet

I maj varje år, ungefär när näktergalen sjunger och syrenerna blommar, samlas föreningen för årsmöte. I samband med årsmötet, håller ofta en inbjuden gäst ett föredrag. Efteråt intar vi en supé tillsammans.

Kallelse till årsmöte publiceras i Djurgårdsbladet.

Varje medlemskap, enskilt eller sammanboende, äger en röst på årsmötet. Stödjande medlemskap för organisationer/företag äger inte rösträtt.

Årsmötet är naturligtvis gratis men vi tar ut ett självkostnadspris för supé och dryck. I Djurgårdsbladet kan du läsa hur du anmäler dig till supén.

2024 äger årsmötet rum den 6 maj. Inbjudan kommer till alla medlemmar i Djurgårdsbladet. Har du frågor om årsmötet? Kontakta djurgardsbladet@outlook.com. Glöm inte betala årsavgiften för medlemskapet i år så att du har rösträtt på mötet!

Årsmöteshandlingar

Djurgårdens hembygdsförening redovisar sin verksamhet per kalenderår. Det innebär att vår verksamhet under 2023 redovisas på årsmötet i maj 2024. Årsmöteshandlingar bifogas i Djurgårdsbladet.

Tidigare protokoll och årsmötesredovisningar hittar du under
Om oss/Årsmöteshandlingar.