Styrelse

Ordförande:
Kerstin Brunnberg
kerstin.brunnberg@gmail.com

Vice ordförande:
Catherine Engellau
catherine.engellau@dnv.se

Sekreterare:
Magdalena Kettis
mke44mke@yahoo.com

Kassör:
Carl-Johan Bonnier

Arbetsgrupper

Plangruppen:
Elisabeth Rosenquist Saidac, Göran Söderström (sammankallande), Fredrik von Feilitzen v.feilitzen@gmail.com, Lotta von Liewen Wistrand.

Naturvärden: Henrik Waldenström.

Medlemsregisteransvarig:
Caroline von Platen (adjung.)
medlemsregisteransvarig@djurgardenshembygdsforening.se

Programgruppen:
Caroline Sylvén (sammankallande) caroline.sylven@gmail.com, Eva Gernandt (adjung.), Erik Broberg (adjung.) eaw.broberg@gmail.com.

Redaktion medlemstidning, sociala medier inkl hemsida:
Kerstin Brunnberg (ägarrepr.), Goran Gozo, Kerstin Lager (adjung.), Maj Rundberg, Göran Söderström (ansv. utgiv). djurgardsbladet@outlook.com

Förutom styrelseledamöter och adjungerade finns ett antal fristående, rådgivande specialister.