Styrelse

Ordförande:
Carl Fredrik Paléus
carlfredrik.paleus@gmail.com

Sekreterare:
Kerstin Brunnberg

Kassör:
Carl-Johan Bonnier

Vice ordförande:
Catherine Engellau
catherine.engellau@dnv.se

Plangruppen:
Göran Söderström
Fredrik von Feilitzen

Programgruppen:
Caroline Sylvén

Övriga styrelseledamöter:
Elisabeth Rosenquist Saidac
Henrik Waldenström

Utöver styrelsen finns också ett antal adjungerade styrelseledamöter.