Brevet till Djurgårdsförvaltningen

Här är den skrivelse vi skickade till KDF i samband med att de givit tillstånd till arrangören Scorpio att hyra naturmark för andra året i rad till ”Rosendal Garden Party”.

Till Kungl. Djurgårdens förvaltning
Stora Skuggans väg 22
115 42 Stockholm
Cc. media


Skyddad natur säljs ut till musikfestival
Nyfödda rävungar, harpaltar, rådjurskid, nykläckta fågelungar lämnas ensamma då
deras mammor hindras från att nå sina bon på grund av de stora stängsel som satts
upp runt musikfestivalen Rosendal Garden Party.
Djurens ungar får betala med sina liv för den intäkt som tillförs Kungl. Djurgårdens förvaltning då marken i Nationalstadsparken hyrs ut 9-11 juni till
festivalarrangören Scorpio. Det görs under den viktigaste perioden för viltets
fortlevnad.

Är detta att vårda skyddad natur?
Då Djurgårdsförvaltningen, som har i uppdrag att vårda områdets naturvärden, hyr
ut marken till Scorpio innebär det att:
• Ståthållarängen och intilliggande skogsområdet i Stora jakten stängslas in,
vilket hindrar djuren att röra sig i sitt habitat. Vid förra årets festival observerades en stressad hare som letat efter en öppning i avspärrningen.
• Ängen klipps mycket kort redan i slutet av maj. En välskött äng ska slås i
augusti då alla arter fröat av sig.
• Både personalens utrymmen i skogen och hela ängen beläggs med plattor
vilket leder till att inga växter kan blomma, pollineras och föröka sig.
• Tunga transporter körs till entrén på Djurgårdsvägen. Förra året
observerades tre ekorrungar som i tur och ordning kördes över på den annars
lugna vägsträckan (bild).
• Från kl 16 till midnatt pågår konserterna med stora högtalare för att nå hela
publiken. Dessförinnan soundcheck och materialtransporter före och efter.
• Störningarna har i år redan lett till att skrämt vilt observerats på platser
utanför sitt naturliga habitat (bilder).
Detta i den tid då Djurgårdsförvaltningen påminner oss om att inte ha våra hundar
lösa eftersom de kan störa viltet.

Scorpio tillåts exploatera skyddad mark
På arrangören Scorpios hemsida marknadsförs festivalen med s.k. green washing,
med ord om hållbarhet och en stor graf på festivalens koldioxidutsläpp, utan ett
ord om de NOLL koldioxidutsläpp som skulle vara om platsen slapp festivalen.

Skadlig exploatering får inte tillåtas!
Det regelverk som skyddar Nationalstadsparken måste följas och dess naturvärden
får inte säljas ut till privata vinstintressen.
Ståthållarängen och Stora jakten, där festivalen äger rum, tillhör det högst
klassade ekologiska kärnområdet på Södra Djurgården enligt gällande Översiktsplan för Nationalstadsparken, Länsstyrelsens Vård- och utvecklingsplan för
Kungliga nationalstadsparken. Trots Länsstyrelsens krav har inget samråd skett
före uthyrningen till Scorpio.


Stockholm 7 juni, 2023.
Kerstin Brunnberg, ordf.
Djurgårdens hembygdsförening

Den tredje överkörda ekorrungen 2022.
Hare i naturlig äng.
Ståthållarängen nerklippt redan 30 maj. Foto Carl-Fredrik Paleus.
Ståthållarängen instängslad innan första konserten juni 2022. Foto Carl Fredrik Paleus.
Scenen på Ståthållarängen bakom avspärrningarna juni 2023. Foto Elisabeth Rosenqvist Saidac.
Ståthållarängen förstörd efter musikfestivalen 2022. Foto Carl-Fredrik Paleus.
Stressad hare utstängd från Ståthållarängen och sitt habitat, 8 juni 2022. Foto Carl-Fredrik Paleus.

Cirka en vecka innan musikfestivalen börjar den förberedas. Ståthållarängen klipps, stängsel och avspärrningar sätts upp, musikscen byggs. marken beläggs med skivor, arbets- och personalbodar byggs, entréområdet på Djurgårdsvägen/Valmundsvägen byggs.

Under denna period observerades rådjur som befann sig på nya platser, där de inte brukade vara.

Rådjur som lämnat sitt habitat, Frisens park 1 juni 2023. Foto Carl-Fredrik Paleus.
Rådjur som lämnat sitt habitat, Walemarsudde 1 juni 2023. Foto Carl-Fredrik Paleus.
Rådjur som lämnat sitt habitat, Rosendalsområdet 20 maj 2023. Foto Carl-Fredrik Paleus.
Det här inlägget postades i Föreningsinternt, Natur och miljö. Bokmärk permalänken.