Vårda djur och natur eller få intäkter?

Vad är KDFs (Kungl. Djurgårdens förvaltning) uppdrag kan man undra när hittills orörd natur för andra året i rad hyrs ut till festivalarrangören Scorpio. Just under den känsligaste perioden då djuren har ungar och arterna ska få blomma så de pollineras.

Är det rimligt att djuren får plikta med sina liv för att KDF ska få intäkter från en musikfestival i djurens habitat?

En kommentar från en av våra medlemmar idag var ”Jisses! Är alla inblandade ansvariga parter tondöva och noviser?” Och just omedvetenheten om natur och miljö finner många otidsenlig.

Djurgårdens hembygdsförening har kontaktat KDF för att få svar på dessa frågor. KDF har inte svarat men P4 berättade om problemet i Morgon i P4, tors 8 juni. I programmet intervjuades vår vice ordf Catherine Engellau och därefter även KDFs slottsfogde Magnus Andersson.

Intervjun hittar du här: https://sverigesradio.se/play/avsnitt/2173641
Tidsintervall : 1:45:50 – 1:58:18

Det område som valts för festivalen är klassat som ekologiskt kärnområde.

Festivalscenen 2022. Foto av Fredrik von Feilitzen.

Slottsfogden refererar i intervjun till FFE (Förbundet för Ekoparken) där Djurgårdens hembygdsförening är medlemmar. Här är en kommentar från FFE’s ordförande Richard Murray som i flera år försökt minimera den skada på bl.a. sånglärkor som en annan musikfestival, Lollapalooza, medför då KDF hyr ut Ladugårdsgärde:

Kommentar från Förbundet för Ekoparken

KDF är ålagda av länsstyrelsen att söka samråd innan beslut fattas om festivaluthyrning i Nationalstadsparken. Det gjordes inte för Rosendal Garden Party förra året, som var första året den aktuella marken i Rosendalsområdet hyrdes ut.

Richard Murray berättar att KDF i år sökt samråd med länsstyrelsen rörande Rosendal Garden Party. Länsstyrelsen har godkänt att KDF hyr ut marken till Rosendal Garden Party i år också men svurit sig fria med förklaringen att de inte vet vilka djur som finns i området samt att det åligger upplåtaren/arrangören att ta reda på det. Vi kan utgå från att KDF känner till vilka djur som finns på marken de förvaltar men vi vet inte om KDF redogjort för det till länsstyrelsen.

Om Rosendal Garden Party kommer hanteras av KDF på samma sätt som Lollapalooza har vi åratal av överklaganden, polisanmälningar mm framför oss.

För cirka tio år sedan genomfördes ett tvåårigt samråd mellan FFE och dåvarande slottsfogden Gunnar Haeger inför Nationaldagsgaloppen på Ladugårdsgärde. Ett gemensamt lärkprojekt genomfördes som resulterade i en rapport 2015. FFE godkände Nationaldagsgaloppen på Ladugårdsgärde på villkor att lärkprojektets rekommendationer följdes.

Lärkinventeringen 2015 visade att lärkorna, med undantag för en zon närmast mot väster, häckar över hela Ladugårdsgärdes fält.

Lärkreviren på Ladugårdsgärde uppskattades uppta en yta av 30 hektar, främst i nordväst och sydost. Minst 0,6 hektar per häckning går åt. Hela fältet – söder om Lindarängsvägen – kunde uppskattas till mellan 36-40 hektar. Större delen av fältet var alltså ett lämpligt och enligt lärkprojektet ofta använt område för häckningar av sånglärkan. Om fältet ska användas till evenemang måste det därför göras med stor försiktighet.

Redan i Lärkprojektet 2015 noterades att den klippning som gjorts tidigt på säsongen för att styra lärkornas häckning bort från vissa områden, gjorts väl stor och borde reduceras, särskilt i den nordligaste delen mot Lindarängsvägen.

Inför Lollapalooza 2022 klipptes även de ytor som skulle sparas. FFE polisanmälde det. Polisen lade ned anmälan ”i brist på bevis”.

Trots överenskommelsen med KDF och alla de år därefter som gett möjlighet till kunskap och metoder för efterlevnad av överenskommelsen, visar KDFs karta över klippningen i år att den istället för att ha begränsats istället utökats. Till Nationalsdagsgaloppen har lagts Veterandagen, som också motiverar klippt yta, enligt KDF.

Dessutom har klippningen skett tidigt på säsongen. Ett mycket stort antal häckningar torde därav ha förhindrats eller förstörts.

Richard Murray citerar Anders Wirdheim (ansvarig för BirdLife Sveriges årsbok ”Fågelåret” och rapporterna ”Sveriges fåglar” 2018–2021): ”Med detta som bakgrund, bör det i Stockholmstrakten inte slås något gräs på ytor som inte primärt används för mjölkproduktion förrän tidigast i början av juli månad. Denna begränsning borde vara en självklarhet på marker som hör till Nationalstadsparken.”

Enligt Mark- och miljödomstolen bör samråd genomföras med hänvisning till artskyddsförordningen.

Men om samrådet äger rum mycket nära genomförandet av festivalen, blir det ganska omöjligt för länsstyrelsen att stoppa festivalen.

Det här inlägget postades i Natur och miljö. Bokmärk permalänken.