Mer om ”Dockskåpet…

1738 lät kapten Falk (som gav namnet åt Falkenbergsgatan) bygga ett hus på den bergknalle som före 1897 års utställning låg på nuvarande kv Skeppsholmsviken.
    2015 lämnade hembygdsföreningen yttrande till Stadsbyggnadskontoret och rekommenderade att huset skulle repareras och ombyggas med bevarande av den yttre formen. Den antikvariska förundersökningen visade att husets äldsta delar med sannolikhet är uppförda på 1700-talet.
    På en tomtkarta från 1870-1880 är huset betecknat ”Öl-Krog”; det kallas också ”Caféhuset”. Den övre våningen med framspringande glasad veranda torde kunna vara påbyggd på 1870–1880-talet med stående bärande plankväggar.
1700-talshuset ”Dockskåpet” rivs
2018.05.15
Det grå huset vid Nannylund (Beckholmsvägen på Södra Djurgården) som en gång i tiden var ett café kallat Dockskåpet har fått rivningsbeslut. Huset är grönklassat (särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt). Tyvärr har huset förfallit och går ej att renovera.
 Eftersom huset tillhör Djurgårdens äldsta bebyggelse verkar hembygdsföreningen för att ett likadant hus byggs upp då det gamla rivits. Vi vill också att så mycket som möjligt av interiören behålls, tex den unika gamla trappan.
 Har du synpunkter eller frågor om huset kan du kontakta Stadsbyggnadskontoret:
martina.norrman@stockholm.se  eller ringa Martina Norrman 08-508 275 82 .
Det här inlägget postades i Historiskt perspektiv, Plan- och byggfrågor. Bokmärk permalänken.