Inga parkeringsplatser på Skampålens torg!

Skampålens torg. Foto: Holger Ellgard, Wikimedia Commons

Ärendet om parkeringsplatser på Skampålens torg avskrevs i våras sedan sökanden återtagit sin bygglovansökan. På Stadens hemsida kan man se att ärendet föranlett ett 20-tal skrivelser in och ut. Helt i onödan!

Kanske påverkades både sökanden och staden av vårt yttrande (Synpunkter på parkeringsplatser på Nordenskjöldsgatan 74), av artikeln i Djurgårdsbladet eller av notisen på hemsidan för ungefär ett år sedan?

Djurgårdens hembygdsförening framhöll i sitt yttrande hur viktig den torgbildningen är i den låga stadsmiljön där gamla 1700-talshus osökt möter flerbostadshus från 1920- och 30-talet.

Den lilla planen bjuder på en spännande utsikt mot vattnet och Beckholmen vars verksamhet en gång var själva orsaken till att man byggde Djurgårdsstan. Även om bygglovet för tre bilplatser avslogs ligger tyvärr en del av torget på fastighetsmark, vilket ägaren markerat med växtlighet. Och risk finns för att platse trots allt kommer att utnyttjas för parkering.

Karin Lidmar, ordförande Plangruppen i Djurgårdens hembygdsförening

Det här inlägget postades i Historiskt perspektiv, Plan- och byggfrågor. Bokmärk permalänken.