Senaste nytt om Grönans expansion

Nytt yttrande från DHF ang Gröna Lunds expansion -> pdf.

Vi avvaktar domslut från Mark- och miljööverdomstolen juni-juli.

Planärende nr P6338-21. Avgöranden – Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt

Publicerat i Föreningsinternt | Lämna en kommentar

Musikfestival startar idag i hittills orörd natur

Trots namnet är det inte Rosendals Trädgård som arrangerar ”Rosendal Garden Party”.

Ståthållarängen på Djurgården har länge varit ett stycke orörd natur. Nu, mitt i den tid då viltet får ungar, brakar en musikfestival loss i dagarna fyra.

På ena sidan om festivalen ligger ett större skogsområde med vilt. På andra sidan Rosendals Trädgårds flerhundraåriga frukträd.

Arrangören gör vinster i biljettintäkter och Kungl Djurgårdens förvaltning hyr ut marken.

Festivalarrangören säger att ”det känns som en ynnest att…”[få ordna festival i ett] ”sånt fantastiskt grönområde” (Dagens Industri 7 juni). En kanske något för stor ynnest, tycker vi.

(Bilderna togs idag på Ståthållarängen, några timmar innan musikfestivalen ”Rosendal Garden Party” öppnar. )

Festivalområdet med den höga scenen till vänster på Ståthållarängen.
Hare som hoppar ut från Ståthållarängen.

Publicerat i Föreningsinternt | Lämna en kommentar

Torsdagen 2 maj invigs nya skulpturen

Wind Sculpture in Bronze I, av Yinka Shonibare.

Torsdag 2 juni, kl 13, inviger Prins Daniel  Yinka Shonibare CBE’s verk ”Wind Sculpture in Bronze 1”, som är årets nya skulptur i Prinsessan Estelles Skulpturpark. Talar gör också konstnären själv samt Brittiska Ambassadören, Judith Gough och Nigerianska Ambassadören B.B. Hamman.

Plats: Vid Ståthållarängen som ligger mellan Rosendals slott och Rosendals Trädgård, straxt öster om äppelträdgården. Se karta.

Prinsessan Estelles Skulpturpark har nyligen fått sitt namn, men området är inte slutgiltigt definierat geografiskt. Dock är det troligt att parken kommer ligga i Rosendalsområdet – se karta med Karl XIV Johans avgränsning av Rosendalsmarken (3).

Publicerat i Föreningsinternt | Lämna en kommentar

”Gäddfabriken” invigd!

12 maj invigdes den nya våtmarken Lillsjön på Norra Djurgården.

Syftet med våtmarken är att ge rätt förutsättningar för gäddor att para sig, lägga rom och sedan simma ut i skärgården. Vi behöver nämligen mer rovfisk för att få balans i fiskbeståndet. Det är med andra ord ingen idé att ta med sig kastspöet till Lillsjön.

Våtmarken kommer samtidigt bidra till biologisk mångfald i form av rastande och ruvande fåglar.

Samma vecka som invigningen sågs dels en gädda som letat sig upp till Lillsjön, dels flera fåglar; grönbena, enkelbeckasin och en ruvande tofsvipa. (Om någon undrar varför man inte får ha hunden okopplad i Nationalstadsparken får man förklaringen i bilden av den ruvande tofsvipan.)

Biologen Oliver Karlöf har lett arbetet på uppdrag av Stockholms stad i samarbete med KDF (Kungliga Djurgårdens förvaltning) och Världsnaturfonden.

Också förskolan i N Djurgårdsstaden har engagerat sig i projektet, och gett våtmarken namnet ”Gäddfabriken”.

Invigningen förgylldes av Hovtrumpetare Olle Hermansen som blåste en brilliant fanfar.

Gädda i vass. FOTO ROLF NYSTRÖM.
Grönbena i Lillsjöns nya våtmark. FOTO CECILIA RYBERG.
Enkelbeckasin i Lillsjöns nya våtmark. FOTO CECILIA RYBERG.
Ruvande tofsvipa i Lillsjöns nya våtmark. FOTO CECILIA RYBERG.
Oliver pratade med förskolebarnen som sett fram emot invigningen.
Idrottsborgarrådet Karin Ernlund (C) avtäckter KDFs skylt med hjälp från KDFs ståthållare Staffan Larsson.
Hovtrumpetare Olle Hermansen blåste fanfar.
Publicerat i Föreningsinternt | Lämna en kommentar