Abbamuseet river k-märkta hus?

Kulturarvet tillhör hela Stockholm – riv inte! Husen på Allmänna Gränd är klassade som högt kulturhistoriskt värde. Ägaren vill riva och spränga ner fler våningsplan i berget. Sedan uppföra en ny byggnad med en fasad/kuliss som ser gammal ut. Vi tycker inte det är så man tar hand om ett K-märkt hus. Läs vårt yttrande om kv. Konsthallen.
Samråd pågår t.o.m. 30 januari. Ärendet handläggs av Stadsbyggnadskontoret.
Posted in Föreningsinternt | Leave a comment

60 m hög berg-och-dalbana vid Liljevalchs?

Förvandla parkeringsplatsen till en njutbar del av Grönan. Det finns många positiva förslag på hur nöjesfältet kan använda marken. Men en 60 m hög berg-och-dalbana som sprider bullret till Gamla Stan vill vi inte ha.
Läs hembygdsföreningens yttrande om kv. Skeppsholmsviken här.
Mer info kan fås genom planfragor@stockholm.se eller Stadsbyggnadskontoret.

Posted in Föreningsinternt | Leave a comment

Riva kulturhistoriska hus för vinstmaximering?

Stadsbyggnadskontoret har tagit emot en begäran om detaljplaneändring för att riva de båda husen i kvarteret Konsthallen 15 vid Allmänna gränd, mitt emot Gröna Lund. Fastighetsägaren önskar ersätta dessa med nya byggnader som ska bli del av POP HOUSE Hotel, ABBA-museet, restaurang.
    Byggnaden med frontespis mot Allmänna gränd byggdes 1880-81 som restaurang Linden för Stockholms utskänkningsbolag. Hörnhuset med träfasad byggdes till 1927-28 som sommarrestaurang av SARA-bolaget efter ritningar av Arré Essén. Restaurang Linden byggdes därefter samman med intilliggande Lindgården som stod färdigt 1929/30, även då med Arre Essén som arkitekt.
    Dessa hus är grönklassificerade av Stadsmuseet och ingår i riksintresset Stockholms innerstad med Djurgården.
Djurgårdens hembygdsförening vänder sig emot att ge rivningslov på Stockholms kulturarv för att maximera vinst hos privat verksamhet. Hjälp oss påverka!
    Samrådsmöte äger rum 16 jan, kl 17-18:30, i visningslokalen Fyrkanten, Feminggatan 4, Tekniska nämndhuset.
    Du kan maila synpunkter till stadsbyggnadskontoret@stockholm.se. Ange Dnr 2018-00710, Konsthallen 15, handläggare Martina Norrman, Stadsbyggnadskontoret.
Posted in Föreningsinternt | Leave a comment