Minnesvård för tsunamikatastrofen – förslag på Thielska Galleriet

I samband med att 10 år gått sedan flodvågskatastrofen i Sydostasien 2004 beslutade regeringen om en minnesvård. Den ska hedra minnet av dem som miste livet och vara en gemensam plats på Djurgården i Stockholm för efterlevande, anhöriga och närstående.

Minnesvården ska uppföras i en södervänd sluttning vid Blockhusudden, mellan den stora parkeringen nedanför Thielska galleriet och skogsdungen som vetter mot Isbladskärret. Platsen för minnesvården sträcker sig från Djurgårdsvägen, nästan ända upp till Prinsessan Märtas väg.

Området har stora natur- och kulturvärden och hänsyn till ekologiska aspekter är därför viktigt vid genomförandet. En tävling utlystes för utformningen av minnesvården och i veckan presenterades fem tävlingsförslag. Dessa finns att beskåda på Thielska Galleriet 13–29 januari under galleriets vanliga öppettider.

Hembygdsföreningen avser att granska förslagen

De som vill kan lämna synpunkter på tävlingsförslagen antingen på Thielska Galleriet under utställningens öppettider, eller per mejl senast 31 januari till tävlingsfunktionär Jenny Nilsson, jenny.nilsson@sfv.se . En sammanställning av synpunkterna kommer att redovisas för tävlingsjuryn.

Hembygdsföreningen avser att granska den föreslagna platsen och förslagen i enlighet med föreningens syfte och programförklaring. Se under fliken Yttranden för andra uttalanden och remissvar vi skickat in.

Minnesvården beräknas klar 2018

Under mars 2017 blir det offentligt vilket förslag som vinner. Kontrakterad konstnär utvecklar sedan förslaget i dialog med Statens konstråd och Statens fastighetsverk. Minnesvården beräknas vara klar 2018.

Lyssna

Kulturnytt i P4 12 januari: Fem konstverk som kan bli minnesvård för tsunamioffren

Läs mer

Statens konstråd – Minnesvård för flodvågskatastrofen 2004

Statens fastighetsverk – Minnesvård för flodvågskatastrofen 2004

Thielska Galleriet: Minnesvård efter flodvågskatastrofen. Fem förslag

Pressmeddelandet 2017-01-12: Minnesvård efter flodvågskatastrofen 2004: Tävlingsförslagen offentliga. Anhöriga kan anmäla namn.

Inlägget finns i kategori: Natur & miljö, Plan- & byggfrågor | Lämna en kommentar

Djurgårdens Handelsbod hotas av nedläggning

Djurgårdens Hembygdsförening har med stor oro mötts av informationen om att Södra Djurgårdens idag enda livsmedelsaffär hotas av nedläggning på grund av en mycket stor hyreshöjning.

Affären har varit i bruk sedan 1930 talet och spelar lika stor roll nu som då. Det finns idag ett minst lika stort behov av affären såväl för boende som för medarbetare på arbetsplatser på Djurgården samt för vissa aktörer som har sin verksamhet härute. Det gäller inte minst den skola som fortfarande finns härute nedanför Skansen.

Vi vädjar med stort allvar om att Vision som fastighetsägare på Djurgården tar ett samhälleligt ansvar för ett särpräglat område vars karaktär bär sin prägel av att både vara ett bostadsområde, ett arbetsplatsområde och en kultur-, rekreation- och nöjespark.

Handelsplatsen är idag en av samhällets viktigaste mötesplatser. Djurgårdsslätten och Djurgården är därvidlag inget undantag, även om det rör sig om ett småskaligt samhälle. Handelsboden är en förutsättning för ett levande område för både boende, besökare och näringsidkare. Det innebär en tillgänglighet till dagligvaror, men skapar också möjlighet för vardagligt informationsutbyte – ett uttryck för ett önskvärt hållbart civilsamhälle.

Inte minst viktigt: med sitt strategiska läge är det också en levande fasad och ett tryggare gaturum – också för hyresgästerna i Visions fastighet. Djurgården är en park och en plats för ett storskaligt nöjesliv, men själva Djurgårdsstaden är historisk mark för både boende och arbetsplatser och bör kunna förbli det.

Dessutom har Sevil Dadashi med ett beundransvärt entreprenörskap bidragit till att både vara en förebild och visa ett ansvarstagande för en väsentlig samhällsservice, som DHF nu önskar att också Vision som fastighetsägare kan bidra att hålla levande.

Sevil Dadashi har mottagit pris för sitt entreprenörskap. Såväl boende som institutioner och verksamheter på Djurgården hoppas att Vision förstår vilket hårt slag ett upphörande av affären skulle vara för så många. Framförallt det personliga slag som drabbar en företagare och människa som med ett outtröttligt slit och mod tjänat sina kunder, uppfyllt deras behov och stått för sin egen försörjning.

Vi har också förståelse för att det krävs en effektiv fastighetsförvaltning. DHF medverkar gärna som part i en diskussion om en lösning som kan bidra till utveckling och inte avveckling.

För Djurgårdens hembygdsförening,

Kerstin Brunnberg Jonsäter
Ordförande

 

Inlägget finns i kategori: Händelser, Historiskt perspektiv | Lämna en kommentar

Buss till Djurgården? Några små ändringar att hålla koll på!


Idag öppnade åter hållplats Kungsträdgården för bussar. Spårvagnen vänder vid Norrmalmstorg ytterligare ett tag. Till den 16 december är det sagt.

Men nu behöver buss- och annan trafik ledas om för att ge arbetsro och utrymme kring obelisken. Därför har buss 69 och 54 ändrat rutt.

Ska du åka ut på Djurgården, hittar du hållplats Sergels torg bakom Åhléns, på Mäster Samuelsgatan alldeles ovanför i korsningen med Drottninggatan. Där stannar buss 69, 69 K och 54.

När du kommer tillbaka till stan, stannar bussarna nedanför samma korsning.

Undertecknad vill också tipsa om att ha lite tålamod, som alltid vid förändringar. Inte alla chaufförer kände till förändringarna på måndagkvällen. En buss körde förbi Kungsträdgården och stannade “som vanligt” vid Norrmalmstorg.

Inlägget finns i kategori: Händelser, Väg- och trafikfrågor | Lämna en kommentar