Vi besökte Bellmanshuset

Bellmanshuset sett från Djurgårdskyrkan. Foto: Holger Ellgaard, Wikimedia Commons.

Den 25 april var ovanligt kall och bjöd på föga inbjudande väder. Trots detta hade cirka 20 personer kommit till Bellmanshuset på Långa Gatan för att höra Mats Hayen, ordförande i Bellmansällskapet, berätta om detta och andra märkliga gamla hus i Djurgårdstan. Han är också arkivarie vid stadsarkivet och historiker. Med på visningen var Anders Henriksson som vuxit upp i detta hus från 1949 till 1969.

Vi startade vid Allmänna Gränd där Mats Hayen frammanade bilden av upptimrade stugor från Åland som låg där ABBA museet nu ligger. Detta var ett sjukhus för de mängder av sjömän som skadats under krigen. Flottan hade då på 1600-talets andra hälft ännu inte flyttats till Karlskrona så den karga bergknallen valdes att hysa alla dessa stackars människor, som också dog i mycket hög utsträckning och lades i en väldig massgrav alldeles utanför knuten.    Sjukhuset och massgraven låg dock inte långt från stängslet till den kungliga jaktparken och Karl XI påpekade för ansvariga att hans jakt stördes av stanken speciellt under varma sommardagar. Följden blev att en kyrkogård anlades söder om Långa gatan. I anslutning till denna uppfördes båtsmanstorp och kaserner och därmed hade de första ansatserna till Djurgårdsstan skapats.

Sedermera byggdes också ett varv upp men ännu tidigare började Djurgården bli ett populärt ställe för sommarboende. Mats Hayen påpekade att man ser på trähusen att de inte byggts efter de stränga brandsäkerhetsnormer som gällde inne i stenstaden. Loftgångar som i Mjölnargården möjliggjorde uthyrning av små rum med egen ingång.  De som ägde detta och andra hus i grannskapet hade insett att uthyrning till sommarboende var lukrativt. Det gick också att tjäna pengar på att etablera sig här med ett stort antal krogar och serveringar.

Själva Bellmanshuset är ett intressant minnesmärke i flera avseenden, men anknytningen till Bellman är inte så övertygande trots en av ägarnas idoga bemödanden att bevisa motsatsen. Jakob Schultheis, grundaren av Gröna Lunds Tivoli, inredde till och med ett särskilt Bellmanrum att visa för en betalande allmänhet. Det finns väggmålningar i huset som kan anknytas till Bellmans texter men seriös forskning har inte visat något säkert samband. Dock är det ovedersägligt att ett av Carl Michaels dopvittnen bodde i huset under åtminstone ett år. Så chansen finns att Carl Michael Bellman vid ett års ålder kan ha varit där på besök med sina föräldrar.Med eller utan Bellman var vi alla mycket nöjda och betydligt mer bildade efter Mats Hayens lågmält engagerande och mycket sakkunniga visning.

Klas Jonsäter, medlem

 

Inlägget finns i kategori: Djurgårdsbladet, Händelser, Historiskt perspektiv | Lämna en kommentar

Välkommen till årsmöte 17 maj

Välkommen till årsmöte

Onsdagen 17 maj, kl 18, är det dags för årsmöte på Prins Eugens Waldemarsudde, denna gång i Gamla huset*. Årsmöteshandlingar finner du nedan.

Mötet gästas av Magnus Andersson, slottsfogde i Kungl. Djurgårdens Förvaltning.

Vårsupé

Efter årsmötet äter vi supé tillsammans i Prinsens kök:

Kalvjärpar med gräddsås, pressgurka, rårörda lingon och kokt potatis

1 glas vin eller alkoholfritt alternativ

Äppelpaj med vaniljsås

Kaffe

Anmäl dig till supén genom att betala 365 kr per person till plusgiro 35 19 91-5 senast 15 maj (ange ditt namn) och mejla anmälan till Eva Gernandt, eva@bymutti.com.

Det kostar ingenting att bara delta i årsmötet utan supén.

Hjärtligt välkommen!

Kerstin Brunnberg, ordförande i Djurgårdens hembygdsförening

* Gamla huset (även Gula huset) tillhör den äldstabebyggelsen på Waldemarsudde. När du går mot den stora huvudbyggnaden ”slottet” är Gamla huset det gula hus med tegeltak som ligger straxt till höger om slottet.

> Verksamhetsberättelse 2016

> Ekonomisk redovisning 2016

> Dagordning årsmöte 2017

Inlägget finns i kategori: Föreningsinternt, Händelser | Lämna en kommentar

Håll hunden kopplad!

Nu är det bråda tider i naturen – alla djur och fåglar inreder bon, lägger ägg eller föder ungar. Djurgårdens hembygdsförening vill därför påminna om att hundar på Norra och Södra Djurgården ska hållas kopplade under alla tider på året. Och särskilt nu på våren.

Nationalstadsparkens hemsida går att läsa att enda undantag från kopplingstvånget är rastplatserna som Stockholms stad och Kungliga Djurgårdsförvaltningen iordningställt och den del av Ladugårdsgärdet, söder om Greve von Essens väg från Hakberget till Djurgårdsbrunnsvägen, där hundar får springa fritt.

Det finns flera skäl till kopplingstvånget i Nationalstadsparken. Respekt för det vilda djurlivet är kanske självklart, men även för människors trygghet. Bra att komma ihåg är också att det inte bara jagande hundar som utgör ett hot mot djuren, utan även det oavsiktliga fyndet av ungar. Rådjurskiden göms i vanligen i högt gräs eller bland blåbärsriset när mamman, rågeten, behöver gå och söka mat. Lätt för en hund som springer utanför stigarna att råka på.

Tyvärr kan det hända att rågeten lämnar kidet för gott. Blir kidet upptäckt av hund, eller människa, kommer inte rågeten fram utan står troligen och håller koll i närheten. Det gör att många misstolkar det ensamma kidet för övergivet. Skulle du råka på ett kid i sitt gömsle, backa bara tyst därifrån. Nudda eller ta aldrig på kidet då främmande dofter stör så mycket att rågeten kan lämna kidet!

Kopplingsföreskrfterna i Nationalstadsparken är till för att respektera djurlivet just här. Djuren lever redan under en viss stress, på grund av närheten till människa och stad. Trafikbuller, bilar, bussar, människor och hundar bidrar alla till störningar. Dessutom lever djuren i ett relativt litet område, avgränsat av bebyggelse och vägar, där rörligheten är begränsad och svårigheter att fly inverkar negativt.

Det finns andra bestämmelser som gäller för hela landet, utanför Nationalstadsparken, för när hundar måste hållas kopplade, eller under “extra stor uppsikt”. På Naturvårdsverkets sida beskrives de generella lagbestämmelserna så här:

Under tiden 1 mars till 20 augusti måste du hålla din hund under extra stor uppsikt när ni är ute i naturen.

Naturvårdsverkets tolkning av lagen är att om en hund ska hindras från att springa lös måste den i de allra flesta fall hållas i koppel. Det är bara extremt väldresserade hundar som kan få gå lösa under tiden 1 mars till 20 augusti. I praktiken får hunden, om den är lös, vara högst någon meter ifrån dig. Du behöver ha sådan kontroll över din hund att det motsvarar ett osynligt koppel. http://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Allemansratten/Det-har-galler/Hundar-i-naturen/

Rådjurskid i båbärsriset. Foto: Gunnar Creutz Wikimedia Commons

Inlägget finns i kategori: Händelser, Natur & miljö, Väg- och trafikfrågor | Lämna en kommentar