Posted in Föreningsinternt | Leave a comment

PRESSRELEASE – ny privat exploatering av Nationalstadsparken – beslut imorgon!

Konferensanläggning på den kulturhistoriska marken vid Djurgårdsbrunn.

Djurgårdens hembygdsförening avstyrker å det bestämdaste Stadsbyggnadsnämndens bifall till bygglov för den nya anläggningen. 

Liksom Skönhetsrådet vidhåller hembygdsföreningen att etablerandet av den nya verksamheten kräver ett större mått av planering.

Imorgon, torsdag 28/5, kommer Stadsbyggnadsnämndens politiker förvånansvärt nog att med största sannolikhet ge exploatören Index Residence bygglov.

Djurgårdens hembygdsförening anser att både Stadsbyggnadsnämnden och Kungl. Djurgårdens förvaltning ska skydda Djurgårdens kulturhistoriska miljöer och naturvärden som del av Nationalstadsparken.

Vänligen se bif.  PRESSRELEASE  i sin helhet.

Kontaktperson:

Carl-Fredrik Paléus

Ordförande i Djurgårdens hembygdsförening

carl-fredrik.paleus@hotmail.com

070-782 79 71.

Posted in Föreningsinternt | Leave a comment

Överklagande av kommunfullmäktiges i Stockholm beslut 2020-04-20 …

… att anta Detaljplan för Skeppsholmsviken 6 i stadsdelen Djurgården.

Överklagande av kommunfullmäktiges i Stockholm beslut 2020-04-20 att anta Detaljplan för Skeppsholmsviken 6 i stadsdelen Djurgården

Posted in Föreningsinternt | Leave a comment