Svaren till Djurgårdsquiz!

I vinternumret av Djurgårdsbladet finns ett quiz om Djurgården.
Svaren publiceras i vårnumret men om du vill veta svaren på en gång så kommer de här.

 

 

1. Varför låg tjärhovet på en ö?
- Brandfaran!

2. Vad är beck?
- Restprodukt av tjära.

3. Vilken anknytning har Bellman till Bellmanshuset?
- Ingen!

4. Vilka begravdes på begravningsplatsen som låg utmed Långa gatan?
- Flottister.

5. Vad användes hörnhuset Långa gatan/Breda gatan till?
- Bageri.

6. Varför försvann skampålen?
- Stals!

Mvh,

Styrelsen

 

Inlägget finns i kategori: Föreningsinternt | Lämna en kommentar

Inbjudan till Samråd 22/11 Gällande Utvidgning av Gröna Lund

För er som vill medverka och influera, se Stadsbyggnadsnämndens notis och inbjudan till samråd 22/11 gällande utvidgning av Gröna Lund.

Mvh,

Styrelsen

 

Inlägget finns i kategori: Föreningsinternt | Lämna en kommentar

Intervju med trädgårdsmästare på Täcka Udden

Här är något som ni våra medlemmar kunde finna av intresse!

Åke Lovén och Mats Arnell gjorde en serie intervjuer på 80-talet med äldre djurgårdsbor. Bland andra intervjuade de en trädgårdsmästare på Täcka Udden i november 1988 som berättar om sitt arbete där.

Han hette Verner Nyberg, nu död sedan flera år. Intervjun speglar det högreståndslivet på Djurgården kring första hälften av förra århundradet. Intervjun ligger nu ute på Youtube under länken:

https://www.youtube.com/watch?v=EVgPFwwCaMI

Dessutom kan man se en intervju då Erik Jacobsson, född 1901, berättar för Åke Lovén om livet på Djurgårdsslätten i början av 1900-talet. 40 minuter filmat framför brasan i Hembygdsföreningens stuga 1987. Filmade gjorde Mats Arnell:

https://youtu.be/xzwDoxbDIQE

Enjoy!

Inlägget finns i kategori: Föreningsinternt | Lämna en kommentar