Djurgårdens hembygdsförenings uppmaning till Staden gällande trafiken

Djurgårdens hembygdsförening uppmanar Staden att tillsammans med KDF kraftsamla för att genomföra 10 viktiga åtgärder i det problematiska trafikläget på Södra Djurgården. Läs alla 10 punkterna i bif pdf.

Några av punkterna är:
Skydda cykelbanorna! Utöka bomtiden! Tydliga och väl synliga skyltar! Omöjliggör rundkörning!

Posted in Föreningsinternt | Leave a comment

Trafikkaos på Djurgården

Vi önskar det bara var en skräckfilm men det är på riktigt. Så här ska det aldrig behöva vara i vår Nationalstadspark.

Skräckfilmen från Djurgården.

Posted in Föreningsinternt | Leave a comment

Näktergalskväll

Förbundet för Ekoparken anordnar en Näktergalskväll 29 maj på Djurgården.Vill du delta? Anmäl dig till vandringen via länken.

Posted in Föreningsinternt | Leave a comment