Lollapaloozas sista dag 1 juli 2023.

Idag stängdes musikfestivalen Lollapalooza för i år. Det blir intressant att se hur det blir nästa år. Kommer festivalen senareläggas för att låta gärdets sånglärkor häcka klart och få flygfärdiga ungar innan stora slåttermaskiner och musikfestivalen tar över Ladugårdsgärde?

Att festivalen skulle stängas för gott tror vi inte. Den innebär för stora intäkter för Kungliga Djurgårdens förvaltning.

Länsstyrelsen ansvarar för att ge tillstånd och har hittills tillåtit att 85% av gärdet klipps inför festivalen. Det är 200 000 kvm.

Vilket ansvar har Djurgårdsförvaltningen som är satta att vårda områdets naturvärden men som prioriterat de intäkter de får när festivalen hyr marken av dem?

Läs intervjun i Expressen med Jenny Rosen, som arbetat med Förbundet för Ekoparken och som ifrågasätter varför Djurgårdsförvaltningen väljer att hyra ut marken under fåglarnas känsligaste period:

Kritiken mot festivalen Lollapalooza: ”Fel när nöje får stå över djurliv” | Nöje | Expressen

Jenny Rosen intervjuas av Expressen. Foto av Alex Ljungdahl.
Sånglärka. Foto av Jonas Forsberg/TT.
Citat ur Expressens artikel 29 juni 2023.
Citat Anders Lennartsson från Stockholms Ornitologiska förening, Expressen 29 juni 2023.
De stora biljettentréerna till Lollapalooza, 29 juni 2023. Foto av Kerstin Lager.

Publicerat i Natur och miljö

Tystnaden den 25 juni 2023

Vi fick en reflektion från en av våra medlemmar på Djurgården efter den tragiska olyckan på Gröna Lund idag:

”Något som är påtagligt efter katastrofen på Gröna Lund idag är nog tystnaden. Bara för några timmar sedan var här fullt liv, men nu är det helt tyst – även Skansens musik från Solliden har stannat av. Dagens tystnad här påminner om tystnaden under coronapandemin.

Carl-Fredrik Paléus”

Blåljusutryckning på Allmänna Gränd idag. Foto 25 juni av Carl-Fredrik Paléus.
Alla besökare ombads lämna tivolit idag. Foto 25 juni av Carl-Fredrik Paléus.

Straxt före lunchtid idag skedde en mycket tragisk olycka på Gröna Lund då personer föll ur berg- och dalbanan Jetline. Nio personer skadades, varav tre allvarligt. En person avled.

Tåget spårade ur och stannade med en vagn lutandes. Polis, ambulanser och brandkår kom snabbt till platsen och alla besökare ombads utrymma tivolit. Många av dem var chockade.

Polisen har inlett en förundersökning om vållande till annans död, vållande till kroppsskada och framkallande av fara för annan.

Gröna Lund kommer att vara stängt i en vecka.

Källa: Sveriges radio, Hallandsposten.

/Gröna Lund ägs numera av koncernen Parks and Resorts, som också äger bland annat Furuviks Djurpark och Kolmården. Tivolit har tidigare i år haft incidenter vid två tillfällen i åkattraktioner./

Publicerat i Betraktelser

Rosendals slottspark återinvigdes 17 juni 2023

Under lördagen den 17/6 invigde HMK parken vid Porfyrvasen vid Rosendals Slott för en renässans. Invigningen skedde genom en ceremoniell plantering av regenten med ett vårdträd.

Karl XIV Johan lät bygga slottet och parken har en 200 årig historia, men parken har till stora delar tappat sin forna glans. Därför satsar nu Kungliga Djurgårdsförvaltningen på att skapa den glans och prakt som parken förtjänar med Porfyrvasen i centrum.

Carl XVI Gustaf inviger vårdträdet.
HMK med representanter från KDF och Ståthållarämbetet.

Text och foto av Carl-Fredrik Paleus

Publicerat i Historiskt perspektiv

Ladugårdsgärde

Att Ladugårdsgärde är gammal betesmark hörs på namnet som berättar om vad som fanns här förr i tiden. Gärdet tillhörde den stora stadsdelen Ladugårdslandet som förvandlades till Östermalm.

Traditionen med att ha bete på gärdet minns kanske många av oss då ”Kungens får” brukade beta här.

Många evenemang och händelser har ägt rum på gärdet. Karl XIV Johan använde gärdet för att träna trupper och under de stora arbetardemonstrationerna i slutet av 1800-talet samlades upp till 50 000 deltagare här, vilket manifesterades 1968 i monumentet ”Protest” av Torsten Fridh på Hakberget. På 1960-och 1970-talet ägde Drakfestivalen och Gärdesfesten rum på gärdet.

Med Sportfältet i norr, mot stadsdelen Gärdet, sträcker sig Ladugårdsgärde idag från Lindarängsvägen ända ner till Museiparken. Gärdet kallas populärt för Hundparadiset eftersom Djurgårdsförvaltningen tillåter att hundarna får springa okopplade här, något som är förbjudet i resten av Nationalstadsparken.

6 juni 1913 började traditionen med en Nationaldagsgalopp på Ladugårdsgärde. Vi kan fortfarande se rester på gärdet av grusbeläggningen från Nationaldagsgaloppen 2019. 29 maj i år hölls Veterandagen här för första gången.

Båda dessa evenemang hålls på en avskild del av gärdet. Men musikfestivalen Lollapalooza, som började 2019, äger rum över hela gärdet, från Hakberget vid Valhallavägen till östra hörnet av Djurgårdsbrunnsvägen/Greve von Essens väg. För att bereda plats för festivalen har så gott som hela gärdet slåttrats de senaste åren.

Över största delarna av Ladugårdsgärde häckar sånglärkor.

Gärdets sånglärkor börjar sin häckning på våren och fortsätter in i juni. Då gärdet slåttras, vilket i år skedde i slutet av maj inför Nationaldagsgaloppen och Veterandagen, förstörs lärkornas häckning men så fort gräset vuxit upp prövar de att häcka igen.

Den 16 juni i år hade Djurgårdsförvaltningen hade beställt ytterligare en slåtter av gärdet, denna gång inför musikfestivalen Lollapalooza. Gräset hade vuxit upp tillräckligt för att lärkorna skulle försöka häcka igen. En extern expert, en medlem från Förbundet för Ekoparken och en medlem från Djurgårdens hembygdsförening var på plats för att se hur slåttern gick till.

När slåttermaskinen började rulla tog det inte lång tid förrän måsar började cirkla bakom maskinen. De förväntade sig hitta föda där maskinen dragit fram. Det var uppenbart att de hittade ett fågelbo när flera måsar dök ner samtidigt till samma plats.

En särskild maskin samlade upp det slåttrade gräset i ”sockerbitar” (plastförpackat hösilage) och maskinförarna sa att det skulle bli djurfoder på någon gård. Men Ladugårdsgärde är fullt med småskräp, allt från plastbitar och fimpar till tomburkar, så vi hoppas inte de djur som får gräset sväljer allt som serveras dem.

Av hävd är gärdet inte en slåtteräng men nu hanterar Djurgårdsförvaltningen den så. För att blommor ska hinna pollineras och fröa av sig brukar man säga att ängar ska slås i augusti. Enligt stadens skötselplan (Naturvårdande skötsel i Stockholms stad) bör inte Ladugårdsgärde slås före 1 juli.

Men på grund av Nationaldagsgaloppen har gärdet slåttrats före 6 juni.

Och sedan Lollapalooza började 2019 har gärdet dessutom slåttrats i juni, före midsommar.

Under coronapandemi klipptes inte gärdet alls med hänvisning till Djurgårdsförvaltningens begränsade ekonomi under pandemin.

Inför Lollapalooza 2022 beslöt Länsstyrelsen att 15% av gärdet skulle sparas i slåttern men trots det slåttrades hela gärdet.

I år följdes Länsstyrelsens anvisning och 15% sparades. För att komma sånglärkorna tillgodo så att de kan fortplanta sig, bör dock valet av vilket område som sparas göras noggrannare och utifrån en kompetens i ornitologi.

Häckande sånglärka på Ladugårdsgärde 20 maj 2023. Foto Jenny Rosen.
Publicerat i Natur och miljö