Informationsmötet 6 mars 2024

Djurgårdens hembygdsförening bjöd in medlemmarna till information om vad som händer på Djurgårdsmarken. Hembygdsföreningens ordförande Kerstin Brunnberg ledde mötet och slottsfogde Magnus Andersson berättade om KDFs aktuella verksamhet och svarade på frågor.

Magnus Andersson berättade bland annat om det ökande byggandet av bostäder på Norra Djurgården med det ökade slitage av parken och utökad skötsel som detta medför för KDF. Han berättade också att Södra Djurgården har 15 miljoner besökare om året och att 3 miljoner av dessa kommer till Vasamuseet, Skansen och Gröna Lund. Hur stor andel som bara promenerar eller joggar i naturen är inte klarlagt.

Många av medlemmarna ville diskutera den ofta kaotiska trafiksituationen, särskilt i området Djurgårdsbron-Gröna Lund, där stadens engagemang efterfrågades. Besökarnas privata biltrafik ansågs allmänt vara det största problemet. Göran Söderström kommenterade att en tidigare undersökning visat att 85% av de besökare som tog bilen till Södra Djurgården bodde på Östermalm, vilket motsade uppfattningen att det mest var långväga besökare som var tvungna att ta bilen. Flera ansåg att det behöver skapas trygga cykelvägar för barn och på vissa ställen monteras farthinder. Magnus berättade att den bilfria vecka som genomfördes för något år sedan slog väl ut och att vissa bilister kommenterat att de hellre åkt kommunalt till Södra Djurgården om det funnits tillräckligt med kommunala transportmedel. En deltagare föreslog att en vägtull till Djurgården skulle införas och andra att KDF skulle öka antalet timmar då Djurgårdsbommen är nere, parkeringsavgiften ökas och antalet parkeringsplatser minskas. En medlem föreslog att KDF skulle skaffa en egen buss som komplettering till SL-trafiken (se bild).

Förslag till KDF-buss. Bild från Joel Jacobson.

Magnus berättade också att KDF hoppas att en extra bro ska byggas bredvid Djurgårdsbron och att spårvägen kommer dras till Frihamnen-Norra Djurgårdsstaden. Magnus fick också frågan om inte genomfarten vid Biskopsudden skulle stängas för bilar igen. Genomfarten öppnades förra året i samband med musikfestivalen Rosendal Garden Party.

En medlem kommenterade att det är motsägelsefullt att Djurgården har problem med alltför många besökare samtidigt som KDF tillåter antalet attraktioner öka.

Magnus Andersson berättade om vilken del av Ladugårdsgärde som kommer klippas i år. Rosendal Garden Party kommer äga rum på Ståthållarängen i år igen och en medlem berättade att hon i samband med förra årets konsert plockade upp flera döda djur vid Rosendal Garden Party.

Det mycket kraftigt höjda arrendet för boende togs också upp av flera. En av deltagarna sa att arrendet tidigare höjts med index men att tillvägagångssättet ändrades 1998. Magnus Andersson berättade att också företagens arrende höjs men inte just nu och att KDFs årsredovisning finns tillgänglig på KDFs hemsida för den som vill veta mer.

Magnus Andersson berättade om det arkeologiska arbetet med att upptäcka och till vissa delar iordningställa den gamla slottsparken. Han berättade också om de byggnader som Rosendals Trädgård hyr som nu får tillskott av kök med mera.

På frågan om vilka planer KDF har för att fira Nationalstadsparkens 30-årsjubileum nästa år svarade Magnus Andersson att inget specifikt ännu bestämts.

Hembygdsföreningen delade ut sitt senaste yttrande om Ulvaeus/Jonssons byggplaner på Hasselbacken. Magnus Andersson fick frågan om KDF har haft kontakt med Prinsessan Estelles Kulturstiftelse om Conni Jonssons stora donation till årets nya skulptur på Södra Djurgården, och Magnus svarade att några sådana diskussioner inte har förekommit och att KDF och PREKS är två olika organisationer, även om de har samma huvudman i HMK.

En deltagare önskade att KDF ger Djurgårdsborna mer information om kommande förändringar och planer och Magnus Andersson svarade att KDF har påbörjat ett arbete med att aktualisera sin hemsida.

Kerstin Brunnberg föreslog att hembygdsföreningen kallar till ett nytt informationsmöte i höst och då också bjuder in staden och regionen som ju ansvarar för vissa delar på Djurgården, bland annat vägar/trafik.

Hon avslutade mötet med att tacka Djurgårdsskolans stiftelse och dess ordförande Catherine Engellau för att mötet kunde hållas i deras lokal och tackade också den medlem som på eget initiativ tagit med kaffebröd 🙂

Många deltog på informationsmötet. Foto av Kerstin Lager.
Slottsfogde Magnus Andersson och hembygdsföreningens ordförande Kerstin Brunnberg. Foto av Kerstin Lager.
Det här inlägget postades i Föreningsinternt, Tidigare aktiviteter. Bokmärk permalänken.