HD ger klagorätt på rivningslov, nov 2023.

En viktig dom kom i dagarna från Högsta Domstolen. Liljeholmsbadets Vänner har, i sin egenskap av organisation som värnar kulturmiljö, fått klaganderätt. Domen i HD har föregåtts av dom i Mark- och miljööverdomstolen där också Samfundet St Erik och Sv Byggnadsvårdsföreningen fick rätt att överklaga rivningslov utifrån kulturmiljöintressen. I och med domen omfattas även rivningslov av den klaganderätt som Århuskonventionen ger kulturorganisationer, vilket tidigare endast gällt bygglov och detaljplaner.

Till att börja med går ärendet tillbaka till Länsstyrelsen som får ta ställning till huruvida de massiva protesterna ska lyssnas på.

Liljeholmsbadet som byggdes 1930 ligger vid Hornstulls strand och har i alla år lärt områdets barn att simma tills det stängdes pga renoveringsbehov. Sthlms förra styre ville sälja badet för rivning. Nu återstår att se om det nya styret vill bevara den för de boende så populära, kulturhistoriska byggnaden. Ett aktuellt exempel på hur viktig klaganderätten är för att förhindra att stadens invånare inte ska köras över av exploaterings- och vinstintressen.
Det här inlägget postades i Plan- och byggfrågor. Bokmärk permalänken.