Allmänna gränds K-märkta hus rivningshotade!

Den kulturhistoriska miljön mittemot Gröna Lunds huvudentré utgörs av flera historiska hus: den byggnadsminnesklassade 1800-talsbyggnaden i hörnet Falkenbergsgatan/Allmänna gränd, 1880-talsbyggnaden f.d. restaurang Linden på Allmänna gränd 4 och sommarpaviljongen bredvid från 1927 i hörnet Allmänna gränd/Djurgårdsvägen.

De två sistnämnda är K-märkta av Stadsmuseet med klass grön vilket betyder att de ingår i ett område av riksintresse för kulturmiljövården. De tillhör kvarteret Konsthallen 15 som ägs av Stockholms stad men upplåts till Pop House genom ett tomträttsavtal. Ägaren Pop House, som också äger Abba-museet intill, vill utöka hotell- och museiverksamheten genom att riva de två byggnaderna, spränga och skapa källarplan och bygga nytt.

Hembygdsföreningen verkar för att bevara Djurgårdens kulturhistoriska miljöer och vi har protesterat mot rivningsplanerna. Vi anser inte att det är så man vårdar riksintressanta kulturhistoriska hus och har kontaktat Stadsbyggnadskontoret i ärendet.

Det här inlägget postades i Plan- och byggfrågor. Bokmärk permalänken.