Håll hunden kopplad!

Nu är det bråda tider i naturen – alla djur och fåglar inreder bon, lägger ägg eller föder ungar. Djurgårdens hembygdsförening vill därför påminna om att hundar på Norra och Södra Djurgården ska hållas kopplade under alla tider på året. Och särskilt nu på våren.

Nationalstadsparkens hemsida går att läsa att enda undantag från kopplingstvånget är rastplatserna som Stockholms stad och Kungliga Djurgårdsförvaltningen iordningställt och den del av Ladugårdsgärdet, söder om Greve von Essens väg från Hakberget till Djurgårdsbrunnsvägen, där hundar får springa fritt.

Det finns flera skäl till kopplingstvånget i Nationalstadsparken. Respekt för det vilda djurlivet är kanske självklart, men även för människors trygghet. Bra att komma ihåg är också att det inte bara jagande hundar som utgör ett hot mot djuren, utan även det oavsiktliga fyndet av ungar. Rådjurskiden göms i vanligen i högt gräs eller bland blåbärsriset när mamman, rågeten, behöver gå och söka mat. Lätt för en hund som springer utanför stigarna att råka på.

Tyvärr kan det hända att rågeten lämnar kidet för gott. Blir kidet upptäckt av hund, eller människa, kommer inte rågeten fram utan står troligen och håller koll i närheten. Det gör att många misstolkar det ensamma kidet för övergivet. Skulle du råka på ett kid i sitt gömsle, backa bara tyst därifrån. Nudda eller ta aldrig på kidet då främmande dofter stör så mycket att rågeten kan lämna kidet!

Kopplingsföreskrfterna i Nationalstadsparken är till för att respektera djurlivet just här. Djuren lever redan under en viss stress, på grund av närheten till människa och stad. Trafikbuller, bilar, bussar, människor och hundar bidrar alla till störningar. Dessutom lever djuren i ett relativt litet område, avgränsat av bebyggelse och vägar, där rörligheten är begränsad och svårigheter att fly inverkar negativt.

Det finns andra bestämmelser som gäller för hela landet, utanför Nationalstadsparken, för när hundar måste hållas kopplade, eller under ”extra stor uppsikt”. På Naturvårdsverkets sida beskrives de generella lagbestämmelserna så här:

Under tiden 1 mars till 20 augusti måste du hålla din hund under extra stor uppsikt när ni är ute i naturen.

Naturvårdsverkets tolkning av lagen är att om en hund ska hindras från att springa lös måste den i de allra flesta fall hållas i koppel. Det är bara extremt väldresserade hundar som kan få gå lösa under tiden 1 mars till 20 augusti. I praktiken får hunden, om den är lös, vara högst någon meter ifrån dig. Du behöver ha sådan kontroll över din hund att det motsvarar ett osynligt koppel. http://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Allemansratten/Det-har-galler/Hundar-i-naturen/

Rådjurskid i båbärsriset. Foto: Gunnar Creutz Wikimedia Commons

Det här inlägget postades i Natur och miljö, Väg- och trafikfrågor. Bokmärk permalänken.