Djurgårdens Handelsbod hotas av nedläggning

Djurgårdens Hembygdsförening har med stor oro mötts av informationen om att Södra Djurgårdens idag enda livsmedelsaffär hotas av nedläggning på grund av en mycket stor hyreshöjning.

Affären har varit i bruk sedan 1930 talet och spelar lika stor roll nu som då. Det finns idag ett minst lika stort behov av affären såväl för boende som för medarbetare på arbetsplatser på Djurgården samt för vissa aktörer som har sin verksamhet härute. Det gäller inte minst den skola som fortfarande finns härute nedanför Skansen.

Vi vädjar med stort allvar om att Vision som fastighetsägare på Djurgården tar ett samhälleligt ansvar för ett särpräglat område vars karaktär bär sin prägel av att både vara ett bostadsområde, ett arbetsplatsområde och en kultur-, rekreation- och nöjespark.

Handelsplatsen är idag en av samhällets viktigaste mötesplatser. Djurgårdsslätten och Djurgården är därvidlag inget undantag, även om det rör sig om ett småskaligt samhälle. Handelsboden är en förutsättning för ett levande område för både boende, besökare och näringsidkare. Det innebär en tillgänglighet till dagligvaror, men skapar också möjlighet för vardagligt informationsutbyte – ett uttryck för ett önskvärt hållbart civilsamhälle.

Inte minst viktigt: med sitt strategiska läge är det också en levande fasad och ett tryggare gaturum – också för hyresgästerna i Visions fastighet. Djurgården är en park och en plats för ett storskaligt nöjesliv, men själva Djurgårdsstaden är historisk mark för både boende och arbetsplatser och bör kunna förbli det.

Dessutom har Sevil Dadashi med ett beundransvärt entreprenörskap bidragit till att både vara en förebild och visa ett ansvarstagande för en väsentlig samhällsservice, som DHF nu önskar att också Vision som fastighetsägare kan bidra att hålla levande.

Sevil Dadashi har mottagit pris för sitt entreprenörskap. Såväl boende som institutioner och verksamheter på Djurgården hoppas att Vision förstår vilket hårt slag ett upphörande av affären skulle vara för så många. Framförallt det personliga slag som drabbar en företagare och människa som med ett outtröttligt slit och mod tjänat sina kunder, uppfyllt deras behov och stått för sin egen försörjning.

Vi har också förståelse för att det krävs en effektiv fastighetsförvaltning. DHF medverkar gärna som part i en diskussion om en lösning som kan bidra till utveckling och inte avveckling.

För Djurgårdens hembygdsförening,

Kerstin Brunnberg Jonsäter
Ordförande

 

Det här inlägget postades i Historiskt perspektiv. Bokmärk permalänken.