Ännu fler arter på Djurgården

Under vårvintern har Djurgårdsförvaltningen röjt och öppnat upp en vacker bit natur utmed Djurgårdsbrunnsvägen mellan Lidovägen och kinesiska ambassaden. Här restaureras ytterligare en bit kulturlandskap på Djurgården.

Röjningar i hassellundarna, nertagning av skadade eller almsjukeangripna träd och frihuggning av ekar är några av de många insatserna som Kungliga Djurgårdsförvaltningen regelbundet gör.

Redan sedan tidigare har Djurgårdsförvaltningen fått naturvårdshjälp av kor, får och hästar på flera ställen i Nationalstadsparken vid sidan av det egna mänskliga arbetet. Vid Isbladskärret går Scottish Highland cattle om somrarna och hjälper till att hålla igenväxningen av våtmarken i schack.

Vid Kaknäs ängar,  Gröndal, och vid Stora skuggan går hästar och betar. De håller undan snabbväxande skuggande arter som gräs och sly till förmån för de arter, ofta uppskattade blommor, som annars inte klarar konkurrensen.

”Kungens får”, naturvårdarna som nuförtiden är inhyrda av privata ägare, gör en mycket betydande insats med att hålla borta sly från hassellundarna och andra skogar på Djurgården under somrarna. Herdarna som passar djuren bidrar också med det fascinerande samarbetet mellan människa och hund då de för fram sin flock. Väl värt att åka ut till Djurgården för att titta bara på det!

”Ängs- och hagmarkerna var mycket artrika miljöer men har genom utebliven hävd och luftföroreningar förlorat en stor del av sin artrikedom” skriver länsstyrelsen på sin webb om Nationalstadsparken.

Röjningen vid Djurgårdsbrunnsvägen har avslöjat ett nytt hav av vitsippor då man från trottoaren ser längre in i den vackra terrängen än tidigare. Skogstypen skulle kunna vara av typen lövskogslund, vilket enligt Skogsstyrelsen karakteriseras av att vara en mer eller mindre igenväxt hagmark med en dominans av lövträd i olika åldrar.

Den senaste veckan har ett snyggt elstaket uppförts vilket skvallrar om att det är dags för ytterligare en naturvårdande insats. Vilka djur som kommer att beta och utföra det arbetet i den nya hagen, som ligger alldeles intill buss 69:s hållplats Kaknäs, får vi se under sommaren!

Det här inlägget postades i Natur och miljö. Bokmärk permalänken.