Angående rivningen av Lindgården

Förbundet för Ekoparken överklagar de beslut som lett till rivningen av Lindgården.

Talesrätten för miljöorganisationer är begränsad när det gäller viktiga kommunala beslut som har påverkan på miljön. Det har visat sig utomordentligt svårt att finna, i juridsk mening, en säkerställd rätt för Djurgårdens Hembygdsförening eller andra miljöföreningar att överklaga ett kommunalt beslut att anta en detaljplan. 

Lagrådet* har vid behandlingen av regeringens proposition om Århuskonventionen* påpekat att det ter sig ovisst om svensk rätt uppfyller i EU-rätten inskrivna och av Sverige ratificerade konventions- och direktivkrav avseende miljöorganisationers talesrätt.

Förbundet för Ekoparken, där ju Hembygdsföreningen är medlem, har trots detta bestämt sig för att söka få en överprövning till stånd av de beslut som lett till Lindgårdens rivning. Från Hembygdsföreningens styrelse har vi deltagit i diskussionerna kring dessa överklaganden. På detta sätt vill vi undersöka den nuvarande lagstiftningens gränser och försöka få fram underlag för en mer generell tolkning av vilka beslut som innebär påtaglig miljöstörning, där miljöorganisationer skall garanteras talesrätt.

Föreningen har yttrat sig ett flertal gånger och överklagat detaljplaner och rivningsbeslut men har fått överklagan avvisad av länsstyrelsen. Djurgårdens hembygdsförening JK-anmäler istället hur stadens fastighetskontor har behandlat Lindgården under en lång följd av år.  Läs mer i kommande nummer av Djurgårdsbladet.***

* Lagrådet har till uppgift att yttra sig över lagförslag på begäran av regeringen eller av riksdagsutskott. I Lagrådet ingår främst domare från Högsta domstolen och Högsta förvaltnings-domstolen Läs mer här www.lagradet.se
** Århuskonventionen behandlar bland annat rätten att få tillgång till information, rätten att delta i beslutsprocesser och rätten att få tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor.
*** Får du inte Djurgårdsbladet? Bli medlem i Djurgårdens hembygdsförening – läs mer om medlemskap här (www.djurgardenshembygdsforening.se/bli-medlem)

Vanskött trots löften i och med övertagandet

Lindgården rivs

Några av freskerna som kom fram vid rivningen

Det här inlägget postades i Historiskt perspektiv, Plan- och byggfrågor och har märkts med etiketterna . Bokmärk permalänken.