Mer om “Dockskåpet…

1738 lät kapten Falk (som gav namnet åt Falkenbergsgatan) bygga ett hus på den bergknalle som före 1897 års utställning låg på nuvarande kv Skeppsholmsviken.
    2015 lämnade hembygdsföreningen yttrande till Stadsbyggnadskontoret och rekommenderade att huset skulle repareras och ombyggas med bevarande av den yttre formen. Den antikvariska förundersökningen visade att husets äldsta delar med sannolikhet är uppförda på 1700-talet.
    På en tomtkarta från 1870-1880 är huset betecknat ”Öl-Krog”; det kallas också ”Caféhuset”. Den övre våningen med framspringande glasad veranda torde kunna vara påbyggd på 1870–1880-talet med stående bärande plankväggar.
1700-talshuset “Dockskåpet” rivs
2018.05.15
Det grå huset vid Nannylund (Beckholmsvägen på Södra Djurgården) som en gång i tiden var ett café kallat Dockskåpet har fått rivningsbeslut. Huset är grönklassat (särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt). Tyvärr har huset förfallit och går ej att renovera.
 Eftersom huset tillhör Djurgårdens äldsta bebyggelse verkar hembygdsföreningen för att ett likadant hus byggs upp då det gamla rivits. Vi vill också att så mycket som möjligt av interiören behålls, tex den unika gamla trappan.
 Har du synpunkter eller frågor om huset kan du kontakta Stadsbyggnadskontoret:
martina.norrman@stockholm.se  eller ringa Martina Norrman 08-508 275 82 .
Posted in Föreningsinternt | Leave a comment

Senaste nytt!

Ett meddelande till alla våra medlemmar – Välkomna till Norra Djurgårdsstaden idag kl 16.00 för stadsvandringen i Norra Djurgårdsstaden! Adressen är Bobergsgatan 15. Vi avslutar besöket ca 17.30, det blir presentation vid vår modell inomhus först och sedan guidning. Varmt mött! Värd/representant för Djurgårdens Hembygdsförening: Johanna Sawalha johanna@sawalha.com Värd från staden: Camilla Edvinsson Information Officer Studiebesök Norra Djurgårdsstaden +46 (0)761 22 66 65 Visit address: Norra Djurgårdsstaden: Bobergsgatan 15

 

 

Posted in Föreningsinternt | Leave a comment

Parkytor i gamla Djurgårdsstaden förstörda av TV-team

Nästa julkalender spelas in i gamla Djurgårdsstaden! Flera av er har säkert upplevt snöhögar och vinterkänsla på Djurgårdsstadens gator fast resten av Stockholm varit snöfritt 🙂 Det är roligt att hela Sverige kommer kunna se våra fantastiska, gamla kulturhus i tv. Inspelningen av 2018 års julkalender kommer pågå in i april. Till dess hoppas vi att inspelningsteamet inte parkerar på våra gräsmattor, utan på parkeringsplatsen.

Bilden som en av våra medlemmar skickat in är från Djurgårdsslätten, mittemot Djurgårdens handelsbod: “Anmärkningsvärt att medarbetarna till nästa julkalender trots fritt P-tillstånd väljer att ställa sig i parkens gröna ytor som nu är förstörda. /Förvånad medlem.”

Posted in Betraktelser | Leave a comment