Årsmötet 5 maj, 2022

Pandemin är kvar i allas medvetande och vi var glada att ändå få se flera medlemmar på årsmötet.

Eftersom föreningen inte skulle finnas utan sina medlemmar tycker vi att ni medlemmar är CELEBRA gäster! Tack för att ni var med på årsmötet och Tack alla ni hundratals andra som stödjer vår verksamhet med ert medlemskap!

Andra celebra gäster var slottsfogde Magnus Andersson, Richard Murray som är ordförande i Förb för Ekoparken, vd’n för Nya Djurgårdsvarvet Gustaf Bråkenhielm och sist men inte minst konstnären Tor Svae (bild), mannen som förvandlade de gamla hamnkranarna till giraffer 🙂

Och naturligtvis vår celebra styrelse (ordf Carl-Fredrik Paléus mfl på bild), valberedning och revisorer. Årsmötet valde ledamöter och adjungerade enligt nedan.

Konstnären Tor Svae berättade om giraffkranen. FOTO CAROLINE SYLVEN.
Deltagare på DHFs årsmöte 2022. FOTO ERIK BROBERG.
DHFs ordförande Carl-Fredrik Paléus talade på årsmötet. FOTO ERIK BROBERG.

Mötet valde följande styrelseledamöter:

Ordf Carl-Fredrik Paléus (omval)
Catherine Engellau (omval)
Kerstin Brunnberg (omval)
Göran Söderström (omval)
Fredrik von Feilitzen (omval)
Carl-Johan Bonnier (omval)
Caroline Sylvén (omval)
Henrik Waldenström (nyval)
Elisabeth Rosenqvist-Saidac Nyval)

Adjungerade ledamöter:
Eva Gernandt (omval)
Kerstin Lager(omval)
Erik Broberg (omval)
Barbro Fernvall(omval)
Claes Britton (nyval)
Magdalena Kettis (nyval)

Valberedning:
Gunilla von Platen
Gabriel Romanus
Eva Gernandt

Revisorer:
Philippa Månsson
Winston Håkanson
Viveka Strangert

Publicerat i Föreningsinternt | Lämna en kommentar

Kan du WordPress?

Nu utökar vi redaktionen med två webbredaktörer. Arbetet innebär bara 1-2 timmar per månad.
Vill du vara en i vårt gäng som arbetar ideellt för Djurgårdens kulturhistoriska miljöer och naturvärden?
Hör av dig till redaktion.dhf@gmail.com

Publicerat i Föreningsinternt | Lämna en kommentar

Överklagande av kommunfullmäktiges i Stockholm beslut 2020-04-20 …

… att anta Detaljplan för Skeppsholmsviken 6 i stadsdelen Djurgården.

Överklagande av kommunfullmäktiges i Stockholm beslut 2020-04-20 att anta Detaljplan för Skeppsholmsviken 6 i stadsdelen Djurgården

Publicerat i Föreningsinternt | Lämna en kommentar