Föreläsning om Nationalstadsparken

Posted in Föreningsinternt | Leave a comment

Abbamuseet river k-märkta hus?

Kulturarvet tillhör hela Stockholm – riv inte! Husen på Allmänna Gränd är klassade som högt kulturhistoriskt värde. Ägaren vill riva och spränga ner fler våningsplan i berget. Sedan uppföra en ny byggnad med en fasad/kuliss som ser gammal ut. Vi tycker inte det är så man tar hand om ett K-märkt hus. Läs vårt yttrande om kv. Konsthallen.
Samråd pågår t.o.m. 30 januari. Ärendet handläggs av Stadsbyggnadskontoret.
Posted in Föreningsinternt | Leave a comment

60 m hög berg-och-dalbana vid Liljevalchs?

Förvandla parkeringsplatsen till en njutbar del av Grönan. Det finns många positiva förslag på hur nöjesfältet kan använda marken. Men en 60 m hög berg-och-dalbana som sprider bullret till Gamla Stan vill vi inte ha.
Läs hembygdsföreningens yttrande om kv. Skeppsholmsviken här.
Mer info kan fås genom planfragor@stockholm.se eller Stadsbyggnadskontoret.

Posted in Föreningsinternt | Leave a comment