Tipsa oss om hus från Stockholmsutställningen 1930!

Vi har letat efter byggnader som finns kvar från Stockholmsutställningen 1930.

Mittemot Gröna lund i hörnet Allmänna gränd/Djurgårdsvägen ligger sommarpaviljongen från 1927, ritad av Arre Essén. Den är en av få kvarvarande s.k. folkrestauranger som byggdes och drevs av Sara-bolaget. Till Stockholmsutställningen 1930 utökades byggnaden med restaurang Lindgården för hungriga utställningsbesökare. Lindgården revs 2013 men byggnaden från 1927 finns kvar.

En medlem tipsade om den eleganta kolonistugan i Eriksdalslunden som flyttades dit från Djurgårdens utställningsområde. Men den uppfördes inte till Stockholmsutställningen 1930 utan till Allmänna Konst och Industriutställningen 1897 och var egentligen en utställningskiosk som ritades av Ferdinand Boberg.

Vi jagar vidare efter byggnader från Stockholmsutställningen. Vet du någon byggnad som finns kvar? Svara till Djurgårdens hembygdsförening, Östra Varvsgatan 1A, 115 21 Sthlm.

Posted in Föreningsinternt | Leave a comment

Allmänna gränds K-märkta hus rivningshotade!

Den kulturhistoriska miljön mittemot Gröna Lunds huvudentré utgörs av flera historiska hus: den byggnadsminnesklassade 1800-talsbyggnaden i hörnet Falkenbergsgatan/Allmänna gränd, 1880-talsbyggnaden f.d. restaurang Linden på Allmänna gränd 4 och sommarpaviljongen bredvid från 1927 i hörnet Allmänna gränd/Djurgårdsvägen.

De två sistnämnda är K-märkta av Stadsmuseet med klass grön vilket betyder att de ingår i ett område av riksintresse för kulturmiljövården. De tillhör kvarteret Konsthallen 15 som ägs av Stockholms stad men upplåts till Pop House genom ett tomträttsavtal. Ägaren Pop House, som också äger Abba-museet intill, vill utöka hotell- och museiverksamheten genom att riva de två byggnaderna, spränga och skapa källarplan och bygga nytt.

Hembygdsföreningen verkar för att bevara Djurgårdens kulturhistoriska miljöer och vi har protesterat mot rivningsplanerna. Vi anser inte att det är så man vårdar riksintressanta kulturhistoriska hus och har kontaktat Stadsbyggnadskontoret i ärendet.

Stadsbyggnadskontoret meddelar att det blir samråd sista kvartalet i år då vi har möjlighet att påverka beslutet men att de f.n. godkänt Pop house planer för vidare granskning. Om du har frågor om tillståndsprocessen (dnr 2018-00719) kan du kontakta martina.norrman@stockholm.se

Posted in Föreningsinternt | Leave a comment

Stöduttalande för Bin i Stans initiativ

Djurgårdens hembygdsförening har beslutat följande uttalande till förmån för Bin i Stans initiativ att göra hela Nationalstadsparken till en bi- och pollinerarvänlig zon:

“Att göra hela Nationalstadsparken till en park där pollinerare sätts i fokus är ett viktigt initiativ.

Vi ställer oss bakom att detta förverkligas och vill vara med på de sätt vi kan.

Styrelsen i Djurgårdens hembygdsförening.¨

 

 

Läs mer på binistan.nu

 

Posted in Föreningsinternt | Leave a comment