”Turistbussar förbjuds i Paris? SVD 22 juli”

Posted in Föreningsinternt | Leave a comment

Djurgårdens hembygdsförenings uppmaning till Staden gällande trafiken

Djurgårdens hembygdsförening uppmanar Staden att tillsammans med KDF kraftsamla för att genomföra 10 viktiga åtgärder i det problematiska trafikläget på Södra Djurgården. Läs alla 10 punkterna i bif pdf.

Några av punkterna är:
Skydda cykelbanorna! Utöka bomtiden! Tydliga och väl synliga skyltar! Omöjliggör rundkörning!

Posted in Föreningsinternt | Leave a comment

Trafikkaos på Djurgården

Vi önskar det bara var en skräckfilm men det är på riktigt. Så här ska det aldrig behöva vara i vår Nationalstadspark.

Skräckfilmen från Djurgården.

Posted in Föreningsinternt | Leave a comment