Årsmöte 11 maj, kl 17:30

Pga coronaviruset kommer årsmötet ske som ett telefonmöte. Läs mer i Djurgårdsbladet om hur du anmäler dig. Av förklarliga skäl kommer vi inte ha någon supé efter årsmötet. Du har väl betalat medlemsavgiften?

Posted in Föreningsinternt | Leave a comment

Ordföranden har ordet

Läs vad ordföranden har att säga i senaste Djurgårdsbladet nr. 2.

Posted in Föreningsinternt | Leave a comment

Gröna Lund kan stängas om bullret blir för högt

Bullernivåer som är högre än maxnivån har uppmätts hos boende nära Gröna Lund. Om Gröna Lund inte sänker bullernivåerna kan tivolit hotas av stängning.

    De nya åkattraktioner som våra politiker godkänt mycket nära de tidigare bullerfria lägenheterna på Falkenbergsgatan, får inte uppföras om bullret överskrider maxnivån för de boende.

Gröna Lund överskrider maxbuller

Posted in Föreningsinternt | Leave a comment