Ordföranden har ordet

Läs vad ordföranden har att säga i senaste Djurgårdsbladet nr. 2.

Posted in Föreningsinternt | Leave a comment

Gröna Lund kan stängas om bullret blir för högt

Bullernivåer som är högre än maxnivån har uppmätts hos boende nära Gröna Lund. Om Gröna Lund inte sänker bullernivåerna kan tivolit hotas av stängning.

    De nya åkattraktioner som våra politiker godkänt mycket nära de tidigare bullerfria lägenheterna på Falkenbergsgatan, får inte uppföras om bullret överskrider maxnivån för de boende.

Gröna Lund överskrider maxbuller

Posted in Föreningsinternt | Leave a comment

På mötet torsdagen 30/1 beslöt våra politiker att låta Gröna Lund expandera …

På mötet torsdagen 30/1 beslöt våra politiker att låta Gröna Lund expandera med 45 m höga åkattraktioner mm på strandtomten mittemot Skeppsholmen.
Vi beklagar naturligtvis politikernas ovilja att lyssna på alla oss som tycker planerna förstör både Stockholms inlopp och miljön i området. Vi kommer fortsätta försvara kulturhistoriska miljöer och naturvärden på Djurgården som del av Kungliga nationalstadsparken.

Posted in Plan- & byggfrågor | Leave a comment