Program

Höstens program annonseras här men alla detaljer finns i Djurgårdsbladet.

Oktober

  • Djurgårdsstadens hemliga trädgårdar och gamla svartkrogar
  • Beckholmen och Djurgårdens marina miljöer

November

  • Afterwork på Skroten
  • Besök i Bellmanshuset på Långa gatan

Om programaktiviteterna

Varje år anordnar Djurgårdens Hembygdsförening ett 10-tal, ofta mycket uppskattade, aktiviteter: kulturhistoriska vandringar, visningar av museer eller privatägda hus, samtal eller seminarier om aktuella ämnen eller insikter i vår rika historia och jubileumsprogram kring historiska Djurgårdsprofiler är några exempel.

Våra medlemmar blir även medbjudna på en del av Föreningen Östermalms aktiviteter och vi bjuder även in dem till några av våra. Återkommande medlemsträffar är förutom årsmötet på Prins Eugens Waldemarsudde i maj även det traditionella luciafirandet på luciadagen. Programmet annonseras i Djurgårdsbladet i varje nummer.

Läs mer i Djurgårdsbladet för fler programpunkter och detaljerad information. Djurgårdsbladet får alla medlemmar och de företag eller organisationer som valt att stödja hembygdsföreningens arbete.

Kommentarer avböjes.