Riva kulturhistoriska hus för vinstmaximering?

Stadsbyggnadskontoret har tagit emot en begäran om detaljplaneändring för att riva de båda husen i kvarteret Konsthallen 15 vid Allmänna gränd, mitt emot Gröna Lund. Fastighetsägaren önskar ersätta dessa med nya byggnader som ska bli del av POP HOUSE Hotel, ABBA-museet, restaurang.
    Byggnaden med frontespis mot Allmänna gränd byggdes 1880-81 som restaurang Linden för Stockholms utskänkningsbolag. Hörnhuset med träfasad byggdes till 1927-28 som sommarrestaurang av SARA-bolaget efter ritningar av Arré Essén. Restaurang Linden byggdes därefter samman med intilliggande Lindgården som stod färdigt 1929/30, även då med Arre Essén som arkitekt.
    Dessa hus är grönklassificerade av Stadsmuseet och ingår i riksintresset Stockholms innerstad med Djurgården.
Djurgårdens hembygdsförening vänder sig emot att ge rivningslov på Stockholms kulturarv för att maximera vinst hos privat verksamhet. Hjälp oss påverka!
    Samrådsmöte äger rum 16 jan, kl 17-18:30, i visningslokalen Fyrkanten, Feminggatan 4, Tekniska nämndhuset.
    Du kan maila synpunkter till stadsbyggnadskontoret@stockholm.se. Ange Dnr 2018-00710, Konsthallen 15, handläggare Martina Norrman, Stadsbyggnadskontoret.
Posted in Föreningsinternt | Leave a comment

Varvens barn

Kristina Uhr berättar om tiden då Djurgårdskyrkan var skola för alla varvsarbetarnas barn. Söndagen 9:e dec kl 13-14:30 i Djurgårdskyrkan.

Posted in Föreningsinternt | Leave a comment

Testa boule i Prins Bertils Boulehall

Tors 6 dec, kl 14-16, testar vi att spela boule. Hembygdsföreningen bjuder in till ett gratis tillfälle i Prins Bertils Boulehall! En legendarisk boulehall som ligger straxt ovanför Rosendals trädgård, Rosendalsv.38. Klot och lille finns. Anmälan till djurgardsbladet@outlook.com
Posted in Föreningsinternt | Leave a comment