Tack för en magisk kväll

“Tack för en magisk kväll.” “Tack för den utsökt goda middagen i fantastisk miljö.” “Nedre Manilla är verkligen bland de finaste kulturmiljöer som tänkas kan.” Dessa är bara några av alla uppskattande kommentarer som strömmat in efter årsmötet. Tack alla fantastiska medlemmar som bidrog till att det blev en så lyckad kväll!
Protokollet från årsmötet ligger under fliken Om oss.
Här är några bilder från kvällen (foto Caroline Sylvén och Kerstin Lager):
Posted in Föreningsinternt | Leave a comment

Vi följer GDPR

De uppgifter vi förvaltar om dig som medlem är namn och postadress, vilket vi använder för att kunna posta dig Djurgårdsbladet. Den underleverantör som postlägger Djurgårdsbladet har skrivit under ett avtal med oss att inte lämna ut dina personuppgifter till tredje part.
 
Då du anmält dig till en av våra aktiviteter kan du bifoga ditt telefonnummer i den händelse vi behöver ge dig snabbt besked om ändring av tidpunkt eller liknande. Vi använder telefonnumret enbart i samband med den aktivitet du anmält dig till.
Om du vill kan vi spara din mailadress för att löpande ge dig mer Djurgårdsinformation än det som publiceras i Djurgårdsbladet. Vi kan också spara ditt mobilnummer för samma sorts information via sms. Maila i så fall till djurgardsbladet@outlook.com


I nästa nummer av Djurgårdsbladet som kommer i september bifogar vi ett svarsformulär där du kan berätta för oss om du vill förändra något i hur vi använder dina personuppgifter.
Posted in Föreningsinternt | Leave a comment

Mer om “Dockskåpet…

1738 lät kapten Falk (som gav namnet åt Falkenbergsgatan) bygga ett hus på den bergknalle som före 1897 års utställning låg på nuvarande kv Skeppsholmsviken.
    2015 lämnade hembygdsföreningen yttrande till Stadsbyggnadskontoret och rekommenderade att huset skulle repareras och ombyggas med bevarande av den yttre formen. Den antikvariska förundersökningen visade att husets äldsta delar med sannolikhet är uppförda på 1700-talet.
    På en tomtkarta från 1870-1880 är huset betecknat ”Öl-Krog”; det kallas också ”Caféhuset”. Den övre våningen med framspringande glasad veranda torde kunna vara påbyggd på 1870–1880-talet med stående bärande plankväggar.
1700-talshuset “Dockskåpet” rivs
2018.05.15
Det grå huset vid Nannylund (Beckholmsvägen på Södra Djurgården) som en gång i tiden var ett café kallat Dockskåpet har fått rivningsbeslut. Huset är grönklassat (särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt). Tyvärr har huset förfallit och går ej att renovera.
 Eftersom huset tillhör Djurgårdens äldsta bebyggelse verkar hembygdsföreningen för att ett likadant hus byggs upp då det gamla rivits. Vi vill också att så mycket som möjligt av interiören behålls, tex den unika gamla trappan.
 Har du synpunkter eller frågor om huset kan du kontakta Stadsbyggnadskontoret:
martina.norrman@stockholm.se  eller ringa Martina Norrman 08-508 275 82 .
Posted in Föreningsinternt | Leave a comment