Årsklocka för materiallämning till Djurgårdsbladet

31/12 Deadline material till Djurgårdsbladet 1/2018
22/1   Publicering Djurgårdsbladet 1/2018
21/3   Deadline material till Djurgårdsbladet 2/2018
13/4   Publicering Djurgårdsbladet 2/20182
7/8   Deadline material till Djurgårdsbladet 3/2018
19/9   Publicering Djurgårdsbladet 3/2018
22/10  Deadline material till Djurgårdsbladet 4/2018
17/11  Publicering Djurgårdsbladet 4/2018