Djurgårdsbladet

Djurgårdsbladet, som utkommit över ett drygt halvt sekel, når medlemmarna fyra gånger om året. Tidningen är det främsta kontaktorganet mellan styrelse och alla medlemmar och innehåller kallelser till föreningens evenemang, verksamhets-berättelser och yttranden i olika frågor.

Tidningen förmedlar kunskap om Djurgårdens färgstarka historia, natur och kultur och ger fortlöpande information om den framtida utvecklingen. Tidningens ”geografiska bevakningsområde” sammanfaller i stort med Nationalstadsparkens gränser, medan läsare och DHF:s medlemmar finns spridda över hela Sverige och även utomlands.

All medverkan i tidningen sker helt på ideell basis och inga som medarbetar är på något sätt arvoderade. Papperstidningen är särskilt viktig för de medlemmar, och de är fortfarande många, som saknar tillgång till dator och därmed nättidningar.

Här kan du läsa mer om de senaste numren av Djurgårdsbladet>>

– – – – –

Hur får jag Djurgårdsbladet? Som medlem i föreningen får du Djurgårdsbladet 4 gånger om året. Välkommen!

Hur annonserar man i Djurgårdsbladet? Kontakt: djurgardsbladet@outlook.com