Bli medlem

Stöd vårt arbete genom ett medlemskap!

Djurgårdens Hembygdsförening arbetar för att skydda och bevara den unika miljön på Södra och Norra Djurgården i Stockholm. Vi är en ideell förening och är därför helt beroende av stöd från våra medlemmar.

Som medlem får du vår medlemstidning, Djurgårdsbladet, som ges ut fyra gånger per år, med artiklar som belyser nutiden och historien, aktuella händelser på Djurgården, våra programaktiviteter, mm.

Vi ordnar trevliga och givande program på Djurgården, bland annat möten, där aktuella förändringar presenteras och kan diskuteras. Som medlem erbjuds du även att följa med på guidningar i Djurgårdens kultur- naturlandskap eller på unika studiebesök i Djurgårdens byggnader.

Medlemsavgift

  • För enskild person, 300 kr
  • För samboende eller familj på samma adress, 350 kr
  • För företag och organisationer, 1000 kr.

VG sätt in medlemsavgiften på föreningens plusgirokonto: 35 19 91-5 och ange tydligt avsändare (namn, postadress och e-postadress). För adressändring och frågor kring medlemskap, kontakta medlemsansvarig.

PS. För de som vill beställa boken ¨Isbergs akvareller¨, klicka här.