Medlem

Stöd oss med ditt medlemskap!

Djurgårdens hembygdsförening är en ideell förening och därför helt beroende av stödet från våra medlemmar.

Vi anordnar varje år aktiviteter för medlemmarna. Aktiviteterna kan vara guidade naturvandringar, föreläsningar om Djurgårdshistoria eller besök i historiska Djurgårdshus.

Som medlem får du information om aktuella byggplaner på Djurgården.

Och du får medlemstidningen ”Djurgårdsbladet” inför varje ny årstid. Tidningen innehåller både debattartiklar, historiska texter, intervjuer med tongivande Djurgårdspersoner och inbjudan till aktiviteter.

Medlemsavgift

  • Enskild person, 300 kr/år.
  • Sammanboende på samma adress, 350 kr/år.
  • Stödjande företag och organisationer, 1000 kr/år.

Betala till plusgirokonto 35 19 91-5 eller Swish 123 238 4048.

Glöm inte att ange ditt namn ochtfn i inbetalningen. Om du är ny medlem behöver vi din postadress också. Maila den till Barbro Fernvall, barbro.fernvall@outlook.com.

Har du ändrat din postadress? Maila den nya till barbro.fernvall@outlook.com.