Djurgårdens hembygdsförenings uppmaning till Staden gällande trafiken

Djurgårdens hembygdsförening uppmanar Staden att tillsammans med KDF kraftsamla för att genomföra 10 viktiga åtgärder i det problematiska trafikläget på Södra Djurgården. Läs alla 10 punkterna i bif pdf.

Några av punkterna är:
Skydda cykelbanorna! Utöka bomtiden! Tydliga och väl synliga skyltar! Omöjliggör rundkörning!

This entry was posted in Föreningsinternt. Bookmark the permalink.