Yttranden fram till och med 2010


2010200920082007200620052002-2001

 

2010

2010-12-13 Ang Djurgårdens IF:s planer på arena på ÖIP
2010-12-31 Ang planer på tennishallar mm vid Djurgårdsbrunn
2010-09-06 Nytt scenhus för Cirkus vid Hasselbacken, Detaljplaneförslag
2010-08-18 Ang. utställt förslag till detaljplan för del av Svea Artilleri, S-Dp 2004-16802-54
2010-08-16 Ang. Ladugårdsgärdet 1:2 Kaknäsvägen 70, Stora Astringe dnr 2010-06451-571
2010-08-16 Ang. Djurgården 1:1 Rosendalsvägen 9, Godthem Djurgården dnr 2010-11525-571
2010-07-27 Beträffande ansökan om bygglov för Sjötullsbacken 15 A, Djurgården 1:1, Djurgården, dnr 2010-09632-571
2010-06-14 Till Förvaltningsrätten i Stockholm Överklagan: Stockholms stadsbyggnadsnämnds beslut 2010-05-12 att anta detaljplan för KONSTHALLEN 2 m.m., Djurgårdsvägen, Lindgården, Södra Djurgården i Stockholm, dnr 2006-19499-54
2010-06-14 Till Länsstyrelsen i Stockholms län: Överklagan: Stockholms stadsbyggnadsnämnds beslut 2010-05-12 att anta detaljplan för KONSTHALLEN 2 m.m., Djurgårdsvägen, Lindgården, Södra Djurgården i Stockholm, dnr 2006-19499-54
2010-06-10 Yttrande över förslag till detaljplan för Ny entrébyggnad till Vasavarvet i stadsdelen Djurgården (S-Dp 2008-22335-54)
2010-05-18 Yttrande över förslag till marina vid Sjöhistoriska museet
2010-05-18 Yttrande över Norra Djurgården 1:1 Djurgårdsbrunnsvägen 66 Ladugårdsgärdet
2010-05-18 Yttrande över Stora Skuggans väg 23 Norra Djurgården
2010-05-06 Yttrande över AB Storstockholms Lokaltrafik Spårutbyggnad
2010-04-30 Yttrande över förslag till detaljplan för del av Svea Artilleri i stadsdelen Ladugårdsgärdet i Stockholm S-Dp 2004-16802-54
2010-04-26 Överklagande av utökad brygganläggning i Navigationssällskapets hamn i Ryssviken, Södra Djurgården. Dnr 2006-02450-571
2010-03-22 Yttrande över utställd detaljplan Konsthallen 2 m.m., stadsdelen Djurgården, Dnr 2006-19499-54

 

Till toppen

2009

2009-12-11 Förslag1 till Detaljplan för del av kv Skeppsholmsviken mm, Djurgården, Stockholm, SDp 1999-0563-54, samrådsyttrande
2009-09-22 Samrådsyttrande över Stockholms översiktsplan 09, utställningsförslaget maj 2009.
2009-09-02 Förläng 44:ans buss till Skansen ett par kvällstimmar!
2009-08-31 Förslag till detaljplan för Konsthallen 2 mm, i stadsdelen Djurgården, S-Dp 2006-19499-54. Samrådsyttrande Lindgården.
2009-05-06 Ang. Nedfallen ek på norra sidan av Djurgårdsbrunnskanalen
2009-05-06 Bygglov för tillfällig åtgärd, tillbyggnad av glasad veranda, Konsthallen 15, Djurgården
2009-03-23 Detaljplan för Nobelparken m.m. Dp 2008-06480-54
2009-03-23 Förslag till detaljplan för Djurgårdsbrons besökscentrum i stadsdelen Djurgården, Dp 2006-09082-54, utställningversionen, daterad 2009-02-16.
2009-03-17 Förslag till nöjespark med torn och berg-och-dalbana i kv. Skeppsholmsviken
2009-03-15 Bygglov dnr 08-17916-57 Norra och Södra Brostugan vid Lidingöbro, Ladugårdsgärde
2009-03-03 Ärende 21, sammanträdet den 5 mars 2009, Konsthallen 2 (Lindgården), ställningstagande inför plansamråd.
2009-01-19 Yttrande över Stockholms översiktsplan 09,samrådsunderlag oktober 2008

Till toppen

2008

2008-12-11 Förslag till detaljplan för Östermalm 1:20, Strandvägen 58 i stadsdelen Östermalm – Nobelparken med Gamla Skogsinstitutet
2008-07-25 Utvecklingen av nationalstadsparken (M2008/1823/R) – remissvar
2008-06-18 Yttrande avseende förslag till detaljplan för del av Norra Djurgårdsstaden i stadsdelarna Hjorthagen och Norra Djurgården. S-Dp 2001-07633-54
2008-06-16 Yttrande angående restaurang “Josefina”
2008-05-12 Samrådsyttrande avseende Översiktsplan för Nationalstadsparken,
stockholmsdelen, Utställningshandling mars 2008
2008-04-21 Beträffande förslag till utbyggnad av restaurang Ulla Winbladh, Rosendalsvägen 8, Djurgården 1:1
2008-03-06 Betr. förslag till utbyggnad av hamnen vid Biskopsuddens Marina
2008-01-31 Yttrande avseende Miljökonsekvensbeskrivning för fördjupat program för Hjorthagen

Till toppen


2007

2007-11-22: Tillbyggnad till Villa Diorama, ansökan om byggnadslov
2007-11-22: Yttrande 2 över Förslag till detaljplan för Djurgårdsbrons besökscentrum i stadsdelen Djurgården
2007-10-23: Betr. Bygglovsansökan Dnr 2006–18518-571, remiss 2007-08-28 Ekudden. Sjövillan
2007-10-19: Yttrande 1 över Förslag till detaljplan för Djurgårdbrons besökscentrum i stadsdelen Djurgården
2007-10-10: Förstudie Djurgårdslinjen
2007-07-06: Yttrande Ang. Kajbygge vid strandpromenaden vid Täcka Udden, Södra Djurgården
2007-05-09: Synpunkter inför sammanträdet den 10 maj, på det bordlagda ärendet 6 (5) Konsthallen 2 (Lindgården), Djurgården. Startpromemoria för planläggning (nybyggnad publik lokal).
2007-04-27: Samrådsyttrande avseende Ny- och tillbyggnad av Lidingöbro värdshus, återuppförande av båtbrygga, rivning av entrébyggnad mm. Bygglovärende. Ärende Dnr 2007-02803-571.
2007-01-18: Samrådsyttrande avseende Utökad brygganläggning i Navigationssällskapets hamn i Ryssviken, Södra Djurgården. Dnr 2006-02450-571

Till toppen


2006

2006-11-06: Samrådsyttrande avseende Förslag till Översiktsplan för Nationalstadsparken, stockholmsdelen, juni 2006
2006-09-20: Synpunkter på ansökan om bygglov för uppförande av murar vid fastigheten Östermalm 1:20 (f d Skogsinstitutet) i Nobelparken, 2006-12257-571
2006-08-21: Yttrande över Förslag till Skötselplan för Nationalstadsparken Ulriksdal-Haga-Brunnsviken-Djurgården (2006-03-15)
2006-05-11: Beckholmen, dp 
2006-02-02: Ang Konsthallen 15, f.d. 2 Restaurang Lindgården

Till toppen

2005

2005-05-24: Programsamråd för Kvarteret Skeppsholmsviken mm (Dp 1999-05636-54)
2005-03-20: Ang. kv Tre Vapen 4, Ladugårdsgärdet

Till toppen


2001-2002

2002-09-16: Yttrande över program för planering av området Hjorthagen – Värtahamnen – Frihamnen – Loudden

2002-05-27: Uttalande om Österleden.

2002-01-17: Regional utvecklingsplan 2001 för Stockholmsregionen, RUFS 2001.

2001-10-26: Yttrande över Förslag till detaljplan för kv Förrådsbacken inom stadsdelen Östermalm.

Kommentarer avböjes.