Yttranden

2017

2017-01-03 Samrådsyttrande om förslag till Översiktsplan för Stockholm (ÖP)

2016

2016-01-18 Erinran till Mark- och miljööverdomstolen avseende rivningen av gasklocka 4.

2016-03-15 Skrivelse till Länsstyrelsen tillsammans med ICOMOMOS, Samfundet S:t Erik och Svenska Industriminnesföreningen om gasklocka 3 och 4.

2016-06-17 Samrådsyttrande: Förslag till detaljplan för Kolkajen i Norra Djurgårdsstaden SR 16/5 2016

2015

2015-09-04 Ansökan om byggnadsminnesförklaring av Gasverket i Värtan. Skrivelsen skickades in av Jan af Geijerstam, Svenska industriminnesföreningen, på samtliga organisationers vägnar + Bilaga: The international importance of the Värtan gasworks in Stockholm as an Industrial Monument.

2015-06-26 Yttrande om bygglovs- och rivningsansökan, Nannylund Södra Djurgården

2015-07-01 Yttrande om bygglovsansökan, Fanjunkarbostället, Hundudden Norra Djurgården

2015-05-08 Kritisk granskning av Stockholms stads yttrande 2015-04-13 i mål nr P 6304-14 angående detaljplan för Norra Djurgårdsstaden Gasklocka 3 och 4.

2015-04-16 Yttrande över detaljplan för Konsthallen Liljevalchs S-Dp 2012-19480

2014

2014-12-15 Komplettering av överklagande 2014-11-14 Gasklocka 3 och 4 Ytterligare relaterat material: Patrick Martin’s brevAxel Föhl’s e-postmeddelandeTICCIH Heritage at risk och bildbilaga + Dom från Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt 2015-06-17

2014-11-24 Synpunkter på parkeringsplatser vid Skampålens torg, Nordenskiöldsgatan 74

2014-08-28 Yttrande avseende samrådshandling västra Valhallavägen.

2014-06-25 Yttrande avseende del av Norra Djurgårdsstaden, Gasverket västra mm.

2013

2013-09-09 Yttrande avseende Järnvägsplan Spårväg City Djurgårdsbron – Frihamnen + komplettering 2013-09-13.

2013-09-25 Yttrande över utställd detaljplan för Gasklocka 3 och 4 i Norra Djurgårdsstaden

2013-05-28 Överklagande Gasklocka 3 och 4 + bilaga

2013-01-20 PM avseende cykelsituationen pa Södra Djurgården

2012

2012-08-29 Yttrande över förslag till ombyggnad av Sjövillan, Blockhusringen 39

2012-04-22 Spårvagnen och TV-eken, skrivelse till Trafikkontoret

2011

2011-11-14 Sjövillan, Ekudden på Blockhusudden, angående förfall till KDF, Sbk dnr 2006-18518-571, se även remiss 2007-10-23

2011-11-14 Vanvård av Lidingöbro, angående ny- och tillbyggnad av Lidingöbro värdshus dnr 2007-02803-571

2011-11-02 Biljettkur  vid Allmäna gränd, angående bygglov dnr 11-12280-575, se även yttrande 2011-04-11.

2011-10-21 Eken på Oxenstiernsgatan till Stockholms trafik- och renhållningsnämnd

2011-09-1Konsthallen 2, överklagan t Kammarrätten av Förvaltningsrättens beslut att avvisa laglighetsprövning

2011-09-19 Beträffande ombyggnad av Sjötullsbacken 15A

2011-09-05 Villa Källhagen, yttrande över tillbyggnad till Stockholms stadsbyggnadskontor

2011-06-29 Lindgården, JK-anmälan rör stadens hantering av ärendet

2011-06-19 Konsthallen 2, överklagan till Länsstyrelsen av KF:s beslut att anta dp

2011-05-16 Djurgårdsvarvet, yttrande över detaljplanen, S-Dp 2010-09737-54

2011-04-20 Angående återuppbyggnad av Restaurang på Biskopsudden, del av Djurgården 1:1 S-Dp 2010-08530-54

2011-04-11 Angående förslag till detaljplan för nytt färjeläge vid Allmänna Gränd, Dp 2010-19870-54

2011-04-06 Yttrande över nytt scenhus för Cirkus vid Hazeliusbacken, Detaljplaneförslag S-Dp 2008-22330-54

2011-03-25 Samråd angående järnvägsplan (spårvägen), sträckan Djurgårdsbron–Ropsten

2011-03-10 Konsthallen 2, yttrande över ny utställd dp (Dp 2006-19499-54)

Föreningens tidigare yttranden

Se denna sida för föregående års yttranden.

Kommentarer avböjes.