Styrelsen 2017-2018

Vid årsmötet i maj 2017 valdes följande personer till ledamöter i Djurgårdens Hembygdsförening:

Kerstin Brunnberg
Ordförande
kerstin.brunnberg@gmail.com
Nordenskiöldsgatan 80
115 21 Stockholm
070-598 50 17
Göran Söderström
Vice ordförande, Biträdande stugfogde, Plangruppen
soderstrom.unnerback@telia.com
073-247 78 11
Carl-Johan Bonnier
Kassaförvaltare
cj@bonnier.se
Karin Åhman
Sekreterare
karin.ahman@gmail.com
Karin Svedberg
Ledamot, Sammankallande plangruppen
karin-svedberg@hotmail.com
Eva Gernandt
Ledamot, Stugfogde, Programgruppen
eva@bymutti.com
070-849 14 96
Kerstin Lager
Adjungerad Ledamot, Redaktör för Djurgårdsbladet
 djurgardsbladet@outlook.com
Fredrik von Feilitzen
Ledamot, Plangruppen
v.feilitzen@gmail.com
072-276 81 46
Caroline Sylvén
Ledamot, Programansvarig
caroline.sylven@gmail.com
Per Axelsson
Ledamot, Plangruppen
per.axelsson@temagruppen.se
070-885 84 82
Erika Wörman
Ledamot, Plangruppen
erika.worman@sweco.se
Birgit Rahm
Ledamot, Utgående kassaförvaltare
birgit.a.rahm@gmail.com
David Zunino
Ledamot
david@jupio.se
Michael Frie
Ledamot
michael.frie@twobirds.com
Johanna Sawalha
Ledamot, Redaktör för hemsida, Facebook
johanna@sawalha.com
073-589 8648