Styrelsen 2019

Vid årsmötet 2019 valdes följande personer till ledamöter i Djurgårdens Hembygdsförening:

Carl-Fredrik Paléus
Ordförande

ordforande@djurgardenshembygdsforening.se

Carl-Johan Bonnier
Kassör
kassor@djurgardenshembygdsforening.se
Catherine Engellau
Vice ordförande
viceordforande@djurgardenshembygdsforening.se
Göran Söderström
Vice ordförande
viceordforande@djurgardenshembygdsforening.se
Kerstin Brunnberg och Anna-Paula Jonsson
Sekreterare
sekreterare@djurgardenshembygdsforening.se
Plangruppen
Per Axelsson, Fredrik von Feilitzen, Anna-Paula Jonsson, Göran Söderström, sammankallande
plangruppen@djurgardenshembygdsforening.se
Programgruppen
Åsa Arctaedius, Eva Gernandt, Caroline Sylvén
programgruppen@djurgardenshembygdsforening.se
Michael Frie
Stadgar
stadgar@djurgardenshembygdsforening.se
Kerstin Lager
Redaktör, Djurgårdsbladet
redaktion@djurgardenshembygdsforening.se