Styrelsen 2016-2017

Vid årsmötet i maj 2016 valdes följande personer till ledamöter i Djurgårdens Hembygdsförening:
(För att undvika skräppost har vi bytt ut “@” till “-at-” i e-post adresserna)

Kerstin Brunnberg
Ordförande
kerstin.brunnberg-at-gmail.com
Nordenskiöldsgatan 80
115 21 Stockholm
070-598 50 17
Göran Söderström
Vice ordförande, Biträdande stugfogde, Plangruppen
soderstrom.unnerback-at-telia.com
08-663 95 16, 0732-477 811
Minna Fröjdholm
Kassaförvaltare
minna-at-visbybors.se
Karin Åhman
Sekreterare
karin.ahman-at-gmail.com
Karin Lidmar
Ledamot, Sammankallande plangruppen
karin.lidmar-at-gmail.com
0704-678 698
Eva Gernandt
Ledamot, Stugfogde, Programgruppen
eva-at-bymutti.com
0708-491 496
Erika Wörman
Ledamot, Plangruppen
erika.worman-at-sweco.se
Fredrik von Feilitzen
Ledamot, Plangruppen
v.feilitzen-at-gmail.com
08-411 75 11,  0722-76 81 46
Caroline Sylvén
Ledamot, Programansvarig
caroline.sylven-at-gmail.com
Per Axelsson
Ledamot, Plangruppen
per.axelsson-at-temagruppen.se
070-885 84 82
Anna Krusic
Redaktör för hemsida, Facebook
anna-at-krusic.org
070-383 32 09, (login)

Adjungerad till styrelsen är Djurgårdsbladets redaktör Kerstin Lager, redaktion.dhf@gmail.com

Kommentarer avböjes.