Om oss

Djurgårdens Hembygdsförening, DHF, bildades 1947 och har till syfte att slå vakt om Djurgårdens natur, kultur, minnen och traditioner till gagn för de boende och de miljoner människor som varje år besöker Norra och Södra Djurgården.

Djurgården utgör huvuddelen av Nationalstadsparken. Här finns naturmarksområden med ett rikt djurliv och kulturparksområden med byggnader som ger tillfälle till kulturupplevelser. Här förmedlas kunskap om natur och kultur och ges möjlighet till friluftsliv och rekreation. Djurgården rymmer en rad aktiviteter. Många har mycket lång tradition. På Djurgården har man roat sig långt före Bellmans dagar.

Ett vida utbrett allmänt intresse finns för att värna och utveckla djurgårdsmarken. Tack vare Kungliga Djurgårdens Förvaltning av större delen av området har den fria Djurgården bevarats och exploatering av marken i många fall förhindrats.

Av riksintresse för kulturmiljövården är hela Södra Djurgården, på Norra Djurgården Institutionsbältet, Gasverket och kvareteret Abessinien i Hjorthagen samt områdets front mot vattenrummen, dvs. Inloppet, Värtan, Djurgårdsbrunnsviken och Brunnsviken. Här finns lagskyddade fornlämningar och ett stort antal byggnader, skyddade som byggnadsminnen enligt kulturminneslagen eller av byggnadsminnesklass.

Som medlem i hembygdsföreningen bidrar du till, att vi kan arbeta för att Djurgården förblir platsen för spännande upplevelser men också den rofyllda, lummiga, livgivande och promenadvänliga oas, som attraherar inte bara oss svenskar utan även utländska turister. Välkommen till DHF!