Kan du WordPress?

Vi utökar vår redaktionen med ett par webbredaktörer som lägger in text och bild på vår hemsida. Det innebär 1-2 timmars arbete i månaden.

Vill du bli en i vårt gäng och jobba ideellt för Djurgårdens kulturhistoriska miljöer och naturvärden?

Hör av dig till redaktion.dhf@gmail.com.