Bok

Djurgårdens Hembygdsförening har givit ut en bok med Fredrik Isbergs akvareller med Djurgårdsmotiv.

Vill du ha ett eget exemplar av boken? Ge bort i present?

Du kan beställa boken för 100 kronor, distributionskostnad à 70 kronor tillkommer, genom att sätta in 170 kr på Hembygdsföreningens PlusGirokonto 35 19 91-5 och vid insättningen ange belopp, antal exemplar, namn, adress och telefonnummer.

Boken säljs även i Djurgårdens handelsbod, i museibutiken på Prins Eugens Waldemarsudde och i det nya besökscentret vid Djurgårdsbron.

Om boken

Djurgårdsakvareller av Fredrik Isberg, en bok från DHF. Margareta Cramér, redaktör. Omslagsbilden föreställer Skogsinstitutet.

Förutom de fina bilderna från ett svunnet, men mycket bekant Djurgården, berikas boken av en initierad levnadsteckning av målaren Isberg av redaktör Margareta Cramér. Alla akvarellerna kommer med beskrivande texter skrivna av tidigare och nuvarande styrelseledamöter.