Category Archives: Plan- & byggfrågor

Minnesvård för tsunamikatastrofen – förslag på Thielska Galleriet

I samband med att 10 år gått sedan flodvågskatastrofen i Sydostasien 2004 beslutade regeringen om en minnesvård. Den ska hedra minnet av dem som miste livet och vara en gemensam plats på Djurgården i Stockholm för efterlevande, anhöriga och närstående. Continue reading

Posted in Natur & miljö, Plan- & byggfrågor | Leave a comment

Motorled under Södra Djurgården

Östra länken, Österleden, Östlig förbindelse. Ett för en del politiker kärt barn har många namn. I en intervju med Dagens Nyheter 1999 sa dåvarande ordförande i Djurgårdens hembygdsförening, Carl-Johan Ihrfors, att som gammal politiker visste han att ritningarna på en … Continue reading

Posted in Djurgårdsbladet, Plan- & byggfrågor, Väg- och trafikfrågor | Leave a comment

Inga parkeringsplatser på Skampålens torg!

Ärendet om parkeringsplatser på Skampålens torg avskrevs i våras sedan sökanden återtagit sin bygglovansökan. På Stadens hemsida kan man se att ärendet föranlett ett 20-tal skrivelser in och ut. Helt i onödan! Kanske påverkades både sökanden och staden av vårt yttrande … Continue reading

Posted in Historiskt perspektiv, Plan- & byggfrågor | Leave a comment