Category Archives: Föreningsinternt

Abbamuseet river k-märkta hus?

Kulturarvet tillhör hela Stockholm – riv inte! Husen på Allmänna Gränd är klassade som högt kulturhistoriskt värde. Ägaren vill riva och spränga ner fler våningsplan i berget. Sedan uppföra en ny byggnad med en fasad/kuliss som ser gammal ut. Vi tycker … Continue reading

Posted in Föreningsinternt | Leave a comment

60 m hög berg-och-dalbana vid Liljevalchs?

Förvandla parkeringsplatsen till en njutbar del av Grönan. Det finns många positiva förslag på hur nöjesfältet kan använda marken. Men en 60 m hög berg-och-dalbana som sprider bullret till Gamla Stan vill vi inte ha. Läs hembygdsföreningens yttrande om kv. … Continue reading

Posted in Föreningsinternt | Leave a comment

Riva kulturhistoriska hus för vinstmaximering?

Stadsbyggnadskontoret har tagit emot en begäran om detaljplaneändring för att riva de båda husen i kvarteret Konsthallen 15 vid Allmänna gränd, mitt emot Gröna Lund. Fastighetsägaren önskar ersätta dessa med nya byggnader som ska bli del av POP HOUSE Hotel, ABBA-museet, restaurang. … Continue reading

Posted in Föreningsinternt | Leave a comment