Category Archives: Föreningsinternt

PRESSRELEASE – ny privat exploatering av Nationalstadsparken – beslut imorgon!

Konferensanläggning på den kulturhistoriska marken vid Djurgårdsbrunn. Djurgårdens hembygdsförening avstyrker å det bestämdaste Stadsbyggnadsnämndens bifall till bygglov för den nya anläggningen.  Liksom Skönhetsrådet vidhåller hembygdsföreningen att etablerandet av den nya verksamheten kräver ett större mått av planering. Imorgon, torsdag 28/5, kommer … Continue reading

Posted in Föreningsinternt | Leave a comment

Överklagande av kommunfullmäktiges i Stockholm beslut 2020-04-20 …

… att anta Detaljplan för Skeppsholmsviken 6 i stadsdelen Djurgården. Överklagande av kommunfullmäktiges i Stockholm beslut 2020-04-20 att anta Detaljplan för Skeppsholmsviken 6 i stadsdelen Djurgården

Posted in Föreningsinternt | Leave a comment

Posted in Föreningsinternt | Leave a comment