Category Archives: Föreningsinternt

Nya numret av Djurgårdsbladet kommer 1 april!

Du som är medlem får tidningen i din brevlåda. Har du glömt betala medlemsavgiften? Medlemskap kostar för enskild 300 kr och för sammanboende 350 kr. Betala till plusgiro 35 19 91-5 och glöm inte ange ditt namn. I tidningen får du … Continue reading

Posted in Föreningsinternt | Leave a comment

K-märkta hus och berg-och-dalbanor

Föreningen jobbar oförtrutet med de planärenden som är viktiga och aktuella för Djurgårdens kultur- och naturmiljöer. Vi avvaktar nu Stadsbyggnadskontorets beslut efter de yttranden vi inlämnat för de rivningshotade K-märkta husen på Allmänna Gränd kv Konsthallen 15 och Parks & Resorts byggplaner på gamla parkeringsplatsen … Continue reading

Posted in Föreningsinternt | Leave a comment

Föreläsning om Nationalstadsparken

Posted in Föreningsinternt | Leave a comment