Senaste nytt om Grönans expansion

30 juni, 2022:

Domslutet klart

Idag, 30 juni, kom domslutet från MÖD (Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt):

”MÖD har ändrat MMD:s dom och fastställt en detaljplan för utbyggnad av Gröna Lunds nöjesfält på Djurgården i Stockholm. MÖD har ansett att den byggrätt detaljplanen medger innebär en tillåten komplettering av bebyggelse inom Nationalstadsparken samt att skada inte uppstår på det riksintresset enligt 4 kap. 7 § miljöbalken. Detaljplanen har inte heller ansetts medföra påtaglig skada på riksintresset Stockholms innerstad med Djurgården eller sådana betydande olägenheter för närboende i form av framför allt buller att det funnits skäl att upphäva detaljplanen.”

MMD (mark- och miljödomstolen) avslog Gröna Lunds detaljplan efter att ha begärt ett sakkunnigt yttrande från Riksantikvarieämbetet. Det avslaget har MÖD nu ändrat till ett godkännande av Gröna Lunds detaljplan.

Gröna Lunds detaljplan innehåller upp till 45 meter höga åkattraktioner (tex berg- och dalbanor) framför Liljevalchs (på den tidigare parkeringsplatsen). Höjden är ca 10 meter mer än tidigare berg- och dalbanor, som tex den senast byggda ”Monster”, och kommer skymma utsikten över Gamla Stans kyrktorn från den populära utsiktsplatsen Solliden på Skansenberget.

Mål: P 6338-21 – Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt

30 juni, 2022:

Förhandstitt nya Djurgårdsbladet

Ordförande Carl-Fredrik Paléus kommenterar domslutet:

6 april lämnade vi in ett extra yttrande inför det kommande domslutet i MÖD:

Det här inlägget postades i Föreningsinternt. Bokmärk permalänken.