Välkommen till årsmöte i Djurgårdens hembygdsförening

Måndag 13 maj kl 18:00 på Klubbarnas Klubb, Nya Djurgårdsvarvet

Anmälningar, samt till efterföljande supé, emottages nu på medlemsansvaring@djurgardenshembygdsforening.se

This entry was posted in Föreningsinternt. Bookmark the permalink.