Varvens barn

Kristina Uhr berättar om tiden då Djurgårdskyrkan var skola för alla varvsarbetarnas barn. Söndagen 9:e dec kl 13-14:30 i Djurgårdskyrkan.

This entry was posted in Föreningsinternt. Bookmark the permalink.