Svaren till Djurgårdsquiz!

I vinternumret av Djurgårdsbladet finns ett quiz om Djurgården.
Svaren publiceras i vårnumret men om du vill veta svaren på en gång så kommer de här.

 

 

1. Varför låg tjärhovet på en ö?
- Brandfaran!

2. Vad är beck?
- Restprodukt av tjära.

3. Vilken anknytning har Bellman till Bellmanshuset?
- Ingen!

4. Vilka begravdes på begravningsplatsen som låg utmed Långa gatan?
- Flottister.

5. Vad användes hörnhuset Långa gatan/Breda gatan till?
- Bageri.

6. Varför försvann skampålen?
- Stals!

Mvh,

Styrelsen

 

Inlägget finns i kategori: Föreningsinternt. Lägg till som bokmärke.

Kommentarer avböjes.