Svaren till Djurgårdsquiz!

I vinternumret av Djurgårdsbladet finns ett quiz om Djurgården.
Svaren publiceras i vårnumret men om du vill veta svaren på en gång så kommer de här.

 

 

1. Varför låg tjärhovet på en ö?
– Brandfaran!

2. Vad är beck?
– Restprodukt av tjära.

3. Vilken anknytning har Bellman till Bellmanshuset?
– Ingen!

4. Vilka begravdes på begravningsplatsen som låg utmed Långa gatan?
– Flottister.

5. Vad användes hörnhuset Långa gatan/Breda gatan till?
– Bageri.

6. Varför försvann skampålen?
– Stals!

Mvh,

Styrelsen

 

This entry was posted in Endast medlemmar. Bookmark the permalink.