Lågt vattenstånd längs Djurgårdens stränder

Med anledning av Margareta Cramérs spännande bild av vraket vid Täcka Udden, sökte undertecknad efter mer information om det nuvarande låga vattenståndet i Saltsjön.

Margareta tog bilden ovan på en promenad den 29 mars och för er som varit ute och gått längs Djurgårdens stränder har det kanske varit tydligt hur mycket mer strand som synts, och hur många fler stenar och grund som tagit sig över vattenytan.

Det jag hittade var en förvånadsvärd mängd digital information om Djurgården som jag sammanfattar under nästa inlägg under rubriken “Planera din Djurgårdsutflykt”.

Vattenståndet då? Det låga mätvärdena just nu beror på att snösmältningen inte kommit igång ännu, att tjälen ej gått ur marken och samspelet mellan högtryck och lågtryck. Vi har ju inte heller haft något regn eller snöfall på någon månad.

I Stockholm har man mätt vattennivån sedan 1774. Det har blivit den längsta mätserien i världen och visar hur vattenståndet höjs med ca 1-2 mm per år. Och då är landhöjningen borträknad. På SMHIs sida kan man läsa mer om mätstationen, mareografen, på Skeppsholmen. Kanske värd ett besök?

Havsnivån är inte bara intressant ur sjöfartens perspektiv (en aktuell artikel från Åland) utan de långa mätserierna kan även ge forskare insikt ur klimatperspektiv. Läs mer om detta på tex SMHIs sida om “Klimatindikator-havsvattenstånd”.

Vattenståndet precis just nu då? Stockholms hamnar publicerar på webben en intressant sammanställning över vattennivå, vattenflöden vid Slussen och både vindhastighet och vindriktning från mätdata bla från Blockhusuddens fyr. Se den här >> Stockholms hamnar

Vid ett besök vid vraket vid Täcka Udden häromdagen kunde man fortfarande gå torrskodd ut till den lilla stenholmen, medan vrakets revbensliknande spant syntes mest i vågdalarna då skärgårdsbåtarna passerat.

Anna Krusic, nyfiken webbmoster och fascinerad av land och vatten

Övriga källor

Det här inlägget postades i Händelser, Natur & miljö. Bokmärk permalänken.